Demcon stapt in samenwerking rond radiotherapie

Alexander Pil
25 augustus 2021

Demcon heeft de krachten gebundeld met de AAPM (American Association of Physicists in Medicine) en IHE-RO (Integrating Healthcare Enterprise – radiation oncology). De samenwerking moet leiden tot up-to-date verificatietools voor radiotherapeuten en oncologen die voldoen aan de standaarden van IHE-RO en Dicom-RT. Demcon is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het onderhoud en de ondersteuning van de IHE-RO-verificatietooling.

Samen met medisch specialisten gaat Demcon werken aan tools voor radiotherapie.

In dit digitale tijdperk zijn gegevens overal om ons heen. In de zorg worden dagelijks enorme hoeveelheden digitale data geproduceerd. Medische beelden, testresultaten en medicijnen zijn slechts een fractie van de volledige datastroom. Om deze gegevens tussen medische hulpmiddelen correct en efficiënt te verzamelen, op te slaan en uit te wisselen, is het belangrijk om professioneel gedefinieerde standaarden te hebben. Het formaat en de eigenschappen van de gegevens die voor medische hulpmiddelen worden gebruikt, moeten compliant zijn voor een correcte uitwisseling van informatie en een veilige behandeling van de patiënt.

De radiotherapie van vandaag is een complexe, datagestuurde klinische onderneming. De groei van innovatieve technologie in de radiotherapie heeft geresulteerd in een grote, diverse reeks verschillende computersystemen die samen worden gebruikt voor één zorgpunt. Interoperabiliteit tussen de verschillende systemen en de onderlinge communicatie daartussen is een van de belangrijkste factoren voor een veiligere en efficiëntere behandeling. Aangetoond is dat mislukte communicatie verantwoordelijk is voor de meeste radiotherapiefouten (38 procent). Bovendien doemt intercommunicatie en databeheer op als twee van de grootste belemmeringen bij de klinische implementatie van adaptieve radiotherapie.

Het verbeteren van de efficiëntie, het verlagen van de kosten en het stroomlijnen van de communicatie tussen het grote aantal medische hulpmiddelen dat wordt gebruikt, is van cruciaal belang en standaardisatie is vereist. Integrating Healthcare Enterprise (IHE) is een initiatief van zorgprofessionals en de industrie om de manier te verbeteren waarop computersystemen in de zorg informatie delen. De missie van IHE is om internationale standaarden te ontwikkelen ter ondersteuning van de workflow die nodig is om de bovengenoemde uitdagingen aan te gaan.

‘De medisch fysicus is een sleutelfiguur in het herkennen van problemen in interoperabiliteit in radiotherapie’, zegt Bruce Curran, medevoorzitter van de werkgroep IHE-RO voor de AAPM en een van de oprichters van het IHE-RO-domein. ‘Als partners in de continue verbetering, kwaliteit en veiligheid van bestralingsbehandeling, werken medische fysici samen met andere leden van het bestralingsoncologieteam om deze problemen te identificeren, oplossingen te ontwikkelen en te testen en de resultaten in de klinische praktijk te implementeren.’

Binnen radiotherapie is AAPM een van de belangrijkste organisaties met als doel de geneeskunde vooruit te helpen door middel van uitmuntendheid in de wetenschap, het onderwijs en de beroepspraktijk van de medische fysica. De AAPM heeft meer dan negenduizend leden in meer dan 95 landen. ‘Medische fysici uit alle praktijkgebieden hebben de behoefte aan betere oplossingen voor interoperabiliteitsproblemen erkend’, zegt James Dobbins, president van de AAPM. ‘Als gevolg hiervan is AAPM betrokken geraakt bij verschillende domeinen in IHE en heeft het de leidende rol op zich genomen in de IHE-RO-inspanningen.’