Demcon stapt in agrifood

Alexander Pil
26 februari 2021

Technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon breidt uit naar de agrifood. De onderneming heeft daartoe de businessunit Agrifood Systems opgericht. In de loop der jaren voerde het bedrijf al diverse projecten uit in deze markt. Die liepen uiteen van onderdelen voor een oogstrobot en een snijmachine voor groenten tot automatisering van pluimveeverwerking en kwaliteitscontrole van voedsel. Nu gaat Demcon de agrifood, van akkerbouw en glastuinbouw tot veehouderij en voedingsindustrie, intensiever bewerken.

Beeld: Demcon

Demcon ziet kansen in de opgaven waar de sector voor staat, met name verduurzaming en automatisering, verklaart businessunitmanager Arno Stienen. ‘Denk aan vermindering van pesticidegebruik en water- en voedselverspilling. Ook is verdergaande automatisering nodig, om personeelstekorten te kunnen opvangen en bewerkingen kwalitatief te kunnen verbeteren. Deze trends, ook wel aangeduid als Agriculture 4.0, vragen om innovatie in productie, verwerking, kwaliteitscontrole en distributie’, aldus Stienen. ‘Wij beschikken daarvoor over een brede expertise van multidisciplinaire productontwikkeling, systeemintegratie, industrialisatie en productie. Daarmee kunnen we innovaties ontwikkelen tot marktrijpe systemen en producten. We maken systemen productierijp en kunnen ook assemblage en serieproductie in eigen huis verzorgen.’

Juist voor een Nederlands bedrijf als Demcon is hier een rol weggelegd. Vindt Stienen. ‘Ons land loopt van oudsher voorop met innovatie, maar het buitenland komt op met veel startups en scale-ups in grootschalige initiatieven. Dus moeten we hier het innovatietempo verhogen en de time-to-market verkorten.’

In de moderne agrifood draait het om de interactie met biologisch materiaal, geeft businessdeveloper Gertjan de Ruijter als inhoudelijke toelichting. ‘Exacte detectie, herkenning en positiebepaling zijn vaak een uitdaging’, aldus De Ruijter. ‘Vervolgens moet op basis van alle gegevens de juiste beslissing worden genomen over de uit te voeren handelingen. Beheersing van een breed scala aan technologieën is daarvoor cruciaal. Denk aan mechatronica, robotica, procesbesturing, optische sensoren en hyperspectrale metingen, visiongebaseerde beeldherkenning en artificial intelligence, en autonome, onbemande systemen. Hiermee hebben we in diverse markten diepgaande ervaring opgedaan, van industriële automatisering en hightech systemen tot aerospace en medische technologie.’

In de agrifood-netwerken is Demcon alvast ingevoerd. ‘We hebben ervaring in de samenwerking met onderzoeksinstellingen zoals Wageningen University & Research en TNO’, zegt Stienen. ‘Hun innovatieve proof-of-principles liggen vaak te wachten op implementatie in marktklare producten. Met onze kennis en expertise op dit gebied kunnen we een goede risico-inschatting maken en vervolgens de resterende onzekerheden bij implementatie wegnemen.’

Onderscheiden wil Demcon zich ook met zijn eigen investeringstak want financiering en risicobereidheid zijn vaak een uitdaging in de agrifood, weten Stienen en de Ruijter. ‘We kennen de weg naar subsidie en kapitaal, en kunnen in specifieke gevallen onze klanten bijstaan in het investeringsproces. Actieve betrokkenheid van Demcon geldt voor potentiële investeerders als risicoverlagend; hiermee kunnen we dus een rol van strategische partner invullen die verder gaat dan allen de technische realisatie van oplossingen.’