Demcon neemt starters onder vleugels

Paul van Gerven
10 februari 2015

Demcon begint een broedplaats voor hightech start-ups en doorgroeiers. De Twentse systeemontwikkelaar, zelf een spin-off van de Universiteit Twente, biedt ontwerpondersteuning, huisvesting, ondersteunende diensten en indien nodig financiering. Daar krijgt het bedrijf nieuwe kennis en ingangen in nieuwe markten voor terug. ‘Er zit misschien een stuk idealisme in, maar ik zie vooral de synergie. Want wij kunnen ook weer leren van die starters en doorgroeiers’, aldus directeur Dennis Schippers van Demcon.

Inmiddels hebben enkele bedrijven al hun intrek genomen bij het hoofdkantoor van Demcon op het Business & Science Park in Enschede. De eerste deelnemer was microsysteembedrijf Qmicro. Daarna volgde Fiftytwodegreesnorth, dat mobiele toepassingen ontwikkelt voor het verbeteren van bedrijfsprocessen. Voor de besturing van een systeem via een app huurde Demcon dit acht man tellende softwarebedrijf al eens in.

Per 1 maart komt er nog een bedrijf bij: Twente Solid State Technology, dat apparatuur voor atoomlaagdepositie vervaardigt voor de onderzoekswereld. De UT-spin-off was de High Tech Factory op de UT-campus ontgroeid. ‘Technisch sluit ons werk goed op elkaar aan en ook Dennis Schipper ziet kansen voor kruisbestuiving’, zegt technisch directeur Cas Damen van TSST. ‘Zij kunnen ons helpen bij het verbeteren van de mechanica van onze apparaten. Omgekeerd hebben wij veel kennis van hoogvacuüm en in engineering hebben we veel tijd besteed aan het oplossen van smeringsproblemen die daar optreden. Die kennispositie kan Demcon benutten in vacuümtoepassingen voor zijn klanten.’