Defensie als launching customer voor industriële innovatie

Alexander Pil
1 december 2020

De Nederlandse industrie, onder leiding van ondernemersorganisatie FME, en het ministerie van Defensie met de Landmacht als kartrekker, slaan de handen ineen en starten een ‘taskforce kort cyclisch innoveren’. Daarmee willen ze het innovatievermogen van de middelgrote en kleine industrie (mki) aanjagen en het moderniseren van de krijgsmacht versnellen.

De Covid-pandemie heeft grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Uit recent onderzoek van FME blijkt dat bijna 80 procent van de bedrijven in de technologische sector zegt ook volgend jaar nog te maken krijgen met omzetdaling of stilstaande groei. Door aanhoudende onzekerheid, blijft vraaguitval de grootste oorzaak. Bedrijven moeten hun investeringen in innovatie terugschroeven. Dat betekent dat Nederland zijn kans verspeelt om koploper te zijn in innovatie, waarmee ons concurrentievermogen onder druk komt te staan, aldus FME. Gezien de belangrijke functie van r&d in de defensie- en veiligheidsindustrie ligt hier een rol voor het ministerie van Defensie. Om de civiele vraaguitval op te vangen, moet innovatie bij de krijgsmacht worden versneld.

Defensie heeft een structurele moderniseringsbehoefte en streeft daarvoor naar duurzame partnerships voor het vinden van innovatieve oplossingen. Defensie kan daarmee als brandstof dienen voor de mki. Iedere euro die Defensie aan innovatie besteedt, levert op termijn vier en een halve euro op voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Het moderniseren van de krijgsmacht is een belangrijk uitgangspunt in de Defensievisie 2035. Vandaag innoveren is voor de Landmacht noodzakelijk om tijdig de beste oplossingen te vinden voor de uitdagingen van vandaag, morgen en overmorgen. De defensievisie geeft aan dat er behoefte is aan 3,5 tot 5 miljard structureel extra budget om wendbaar en toekomstbestendig te worden.

De Defensie-vraagstukken waar innovatieve oplossingen voor worden gezocht, zijn steeds vaker ook maatschappelijke uitdagingen. ‘Of het nu gaat over de energietransitie, voedselvoorziening of de modernisering van de gezondheidszorg, innovatie op dit soort onderwerpen is voor zowel Defensie als de maatschappij van belang. Dat Defensie en de industrie hierin samen optrekken is dus logisch’, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.