De Schipper nieuwe Nevat-directeur

Alexander Pil
14 december 2015

Tijdens de alv is Kees de Schipper benoemd tot de nieuwe directeur van Nevat. De branchevereniging voor toeleveranciers neemt daarmee afscheid van Theo Koster die acht jaar de scepter zwaaide. De Schipper is nu FME-branchemanager voor leveranciers van luchttechnische apparaten en FME-clustermanager bebouwde omgeving. Per 1 januari gaat hij aan de slag als Nevat-directeur.

Eerder dit jaar koos Nevat Henk Smid, ceo van Variass, als nieuwe voorzitter. Smid volgde Ton de Bruine op die deze functie sinds het najaar van 2012 op interim-basis had ingevuld.