De huidige engineer zoekt het liever zelf uit

Dennis van Beers is algemeen directeur van Festo Nederland.

9 september 2015

Ondanks het feit dat systemen steeds complexer worden, zoekt de huidige generatie engineers steeds meer zaken zélf uit. Deze zelfwerkzaamheid wordt gestimuleerd door onder meer de beschikbaarheid van geavanceerde ontwerptools. Gratis of niet, online of offline, de mogelijkheid om direct de bestelling te plaatsen, de verschillende tools beschikken veelal over steeds slimmere algoritmes waarmee relatief eenvoudig een systeem, subsysteem of samengestelde component is te configureren. Allemaal prachtige en krachtige ontwikkelingen waarvan engineers gretig gebruikmaken en leveranciers professioneel op inspelen.

Deze design- of configuratietools bieden dan ook belangrijke voordelen voor de engineer. Wanneer de juiste gegevens met betrekking tot onder meer snelheden en belastingen worden ingevoerd, rekent de tool zelfstandig een mogelijke oplossing voor en genereert – na goedkeuring – eventueel een bestellijst. De 3d visualisatie van de beoogde eindoplossing biedt bovendien snel inzicht in mogelijke onvolkomenheden en is in het juiste format vaak direct in een systeemtekening te importeren.

Bovendien is de kans op het vergeten van kleine componenten zoals tussenplaatjes of montagemateriaal nihil. Een niet onbelangrijke eigenschap omdat júist het invullen van deze vergeten zaken relatief veel tijd kosten. Wie kent het niet. Even naar het magazijn lopen omdat een onderdeel ontbreekt of toch nét niet de juiste is. Even wachten, aanvragen, weer wachten, kopje koffie dan maar en we zijn zomaar een half uur verder.

Zoals de geschiedenis heeft geleerd kunnen de theorie en praktijk wel héél verschillend zijn. Zo hebben engineers soms onvoldoende het besef dat de ‘handig en snel’ geconfigureerde samenstellingen uiteindelijk ook in een opstelling of installatie moeten worden geïntegreerd. Willen zij daar optimaal functioneren, dan is het noodzakelijk dat ook een koppeling met de bovenliggende besturing is te realiseren en dat de juiste interfaces beschikbaar zijn.

Een punt van aandacht dus. Om die reden worden ook de aspecten die samenhangen met Smart Industry steeds belangrijker. Werken met open source voorkomt problemen op het vlak van communicatie tussen de componenten binnen een systeem en tussen systemen onderling. De wereld ligt dus voor alle engineers open. Maar vergeet daarbij het oud-Hollandsche boerenverstand niet.