Dassault Systèmes bouwt 3DExperience verder uit

Bernard Charlès, president en CEO van Dassault Systèmes, liet er op de jongste Simulia-conferentie in Wenen geen twijfel over bestaan: het bedrijf gooit zijn volle gewicht achter 3DExperience, het concept dat designers, ingenieurs, marketingmanagers en zelfs consumenten samen wil laten innoveren, en dat in de nabije toekomst zijn stempel zal drukken op alle producten en applicaties van Dassault.

20 januari 2014

Dassault Systèmes pakte begin vorig jaar voor het eerst uit met het begrip 3DExperience. Topman Bernard Charlès noemde het onomwonden ‘een ambitieus plan dat onze strategie voor de komende tien jaar zal bepalen’. Voor het bedrijf gaat het om een miljardeninvestering. ‘We noemen het 3DExperience omdat we geloven dat als je kunt voorspellen in welke context je innovatieve designs gebruikt zullen worden, dit een positieve weerslag zal hebben op je engineering, je productie, je materiaalgebruik, noem maar op’, legt Charlès uit. ‘Dat kan alleen als je loskomt uit klassieke concepten als 3D-ontwerp, 3D digital mock-up en 3D product lifecycle management en niet enkel professionele mensen maar ook consumenten in je ontwikkelcyclus betrekt – en dat niet alleen aan het begin van die cyclus voor de input of op het einde voor de tests, maar in elke belangrijke fase.’

Typische CEO-speak, zou je zeggen, maar hier is meer aan de hand. Samen met meerdere industrieanalisten gaat Dassault er namelijk vanuit dat een bedrijf enorm veel voordelen kan puren uit de feedback van klanten in elke fase van de levenscyclus van een product – wat vooral nogal ongebruikelijk is in de context van systemen die worden gebruikt voor het ontwerpen van productieprocessen. In hetzelfde licht moet ook de plotse oproep van Charlès worden gezien naar ontwikkelaars toe om uit hun ivoren toren te komen en aan de wereld te tonen welke toegevoegde waarde ze voor de business kunnen hebben.

‘De wereld verandert, velen onder u hebben altijd in nichedisciplines gewerkt en voor het overgrote deel heeft je management geen flauw benul van wat je doet’, zei hij. ‘Wel, nu is het ogenblik aangebroken om jouw job meer zichtbaar te maken voor iedereen in het bedrijf, om het een onderdeel van het beslissingsproces te maken. Het is jouw opdracht het management op de hoogte te brengen over wat het bedrijf moet doen om met revolutionaire technologie te kunnen werken. En het gaat hier niet louter om technische uitleg maar om het coachen van het management zodat ze leren begrijpen wat ze nog niet kennen en hun ogen opengaan. En tegelijkertijd moet al dat prachtige technologiewerk dat je doet, worden gerelateerd aan de business, aan de toegevoegde waarde die het brengt voor de klant, voor de consument. We willen dat elke ontwikkelaar zijn ervaringen met simulatie deelt met zijn managers zodat die het resultaat kunnen zien. Open de deuren zodat ze de impact kunnen begrijpen van wat je voor het bedrijf kunt doen. Dat willen we met 3DExperience doen. Het moet een echte game changer worden.’

Doodlopend straatje

Met 3DExperience wil Dassault merken zoals Catia, Enovia, Simulia en Solidworks al naargelang de oplossing bundelen voor specifieke industriebehoeften. Maar zonder de individuele producten te verwaarlozen, zo beklemtoont Charlès. Vooral de Simulia-productlijn, die een waaier van simulatie- en softwareoplossingen omvat met onder meer Abacus, komt steeds meer in de schijnwerpers te staan omdat de belangstelling in stijgende lijn blijft gaan.

‘In die optiek moet je dan ook onze recente acquisities zien’, legt Scott Berkey uit, CEO van Simulia. ‘De eisen die grote bedrijven aan onze software stellen, zijn sterk gewijzigd. Het werd duidelijk dat Abacus alleen niet meer volstond, ook al hadden we dit product de voorbije jaren al aangepast naar specifieke industrieën toe. Het gevaar bestond dat we uiteindelijk een nichespeler zouden worden en dus zijn we op zoek gegaan naar interessante partijen die ons aanbod konden aanvullen.’

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!

Charlès bevestigt dat: ‘Er zijn veel te veel bedrijven die nog niet kijken naar wat er buiten hun muren beschikbaar is en die in een doodlopend straatje blijven zitten. De reden waarom we die recente acquisities hebben gedaan, is om leider te worden in simulatie. En dit is nog maar het begin.’

Eind april nam Dassault de Duitse FE-Design Group over, gespecialiseerd in de optimalisatie van design in de eerste fases van de productontwikkeling, met grote klanten als BMW, General Motors en Siemens. Een prima aanvulling voor het 3DExperience-platform, dat precies is gericht op ontwerpoptimalisatie, zo stelt Berkey.

Midden mei lijfde Dassault ook Simpoe in, een Franse leverancier van simulatiesoftware voor spuitgieten in kunststof (waarmee Dassault overigens al een vijftal jaren nauw samenwerkte). Bedrijven als Canon en Panasonic maken veelvuldig gebruik van de software bij de voorbereiding van het spuitgieten van kunststof onderdelen die alsmaar complexer worden, zowel qua vormgeving als qua productie. Met Simpoe kunnen zowel het ontwerp als de fabricage van voorwerpen in kunststof worden vereenvoudigd en versneld.

In de wolken

Dat is interessant nieuws voor bijvoorbeeld Fokker Landing Gear uit Helmond, een van de intensieve gebruikers van de simulatiemogelijkheden van Abacus om de evolutie te voorspellen van het verouderingsproces in de dikke composieten die in vliegtuigen worden gebruikt. Volgens Wouter Wilson, specialist Development Engineer van de R&D-afdeling bij Fokker Landing Gear, zijn traditionele modellen voor de gedragingen van composietmaterialen al wel vrij goed in staat om de eventuele fouten in de structuur te voorspellen, maar wanneer de composietlaag dikker wordt, krijgen ze problemen waardoor soms mogelijke gebreken verborgen kunnen blijven. Daarom heeft het bedrijf de voorbije jaren een nieuwe en meer doeltreffende aanpak ontwikkeld waarbij de glasvezels en het hars van de composietlaag afzonderlijk in aanmerking worden genomen bij de simulatie van de sterkte en de betrouwbaarheid van het materiaal.

Dassault-CEO Bernard Charlès (l): ‘We willen dat elke ontwikkelaar zijn ervaringen met simulatie deelt met het management zodat iedereen het resultaat kan zien.’

‘Simulatiesoftware is natuurlijk niet nieuw voor ons’, zegt Sumanth Kumar, vicepresident Simulia Portfolio Experience. ‘We hadden al jaren dergelijke functies in ons gamma zitten, maar met de acquisities wordt ons aanbod nu veel breder en dieper. Het is de bedoeling om in de tweede helft van dit jaar een aantal ontwerp- en simulatietoepassingen ook online beschikbaar te stellen. Daarmee komen we een oude belofte na om onze producten niet langer voor te behouden voor de grote bedrijven maar ze ook te laten doorsijpelen naar het mkb. Daartoe gaan we onze technische ondersteuning opdrijven en ook meer documentatie en opleidingsfaciliteiten voorzien. Het is ook de bedoeling dat onze producten een meer eenvormige gebruikersinterface krijgen om de leercurve te verkorten en ook niet-specialisten een kans te geven om met de tools te werken. Bovendien gaan we, speciaal voor onze kleinere klanten, ook gebruikmaken van de cloud om op die manier onze software ook financieel haalbaar te maken voor dat publiek. Via het cloud-aanbod zullen die gebruikers ook rechtstreeks met de software kunnen werken in plaats van telkens een beroep te moeten doen op externe specialisten.’

Coca-Cola

Uiteraard was de Simulia-conferentie, waaraan bijna vijfhonderd professionals uit heel de wereld deelnamen, ook de gelegenheid bij uitstek voor Dassault om klanten aan het woord te laten met indrukwekkende toepassingen. BMW bijvoorbeeld, dat onlangs nog een nieuw vijfjarencontract ondertekende voor het gebruik van Simulia en Catia bij zijn fabricage, liet zien hoe alle passieve veiligheidstests voor de 6 Series Gran Coupe eerst met Simulia werden uitgevoerd vooraleer er prototypes aan te pas kwamen voor de eerste crashtests. Motoren, remmen en zelfs de moeren en bouten zijn met de software gemodelleerd en getest.

In een heel andere dimensie gebruikt Ethicon, een divisie van de medische reus Johnson & Johnson, Abacus om stents te ontwikkelen en te perfectioneren. Die kleine buisjes in metaal of kunststof worden in een ader aangebracht om de doorstroming van bloed te verzekeren. Met behulp van de software kan de interactie tussen de stent en het bloedvat worden gesimuleerd om zo eventuele tekortkomingen of zwaktes te ontdekken vooraleer tot de eigenlijke productie van fysieke stents wordt overgegaan. ‘De gezondheidsindustrie mag dan wel een traditie van fysieke tests hebben, dankzij dergelijke simulaties kunnen we het gedrag van een stent in een ader perfect voorspellen en dat is voor de patiënten van onschatbare waarde’, aldus David Smith van Ethicon.

Ook indrukwekkend: de ontwikkeling van knie-implantaten waarbij met een rits van factoren rekening moet worden gehouden (spieren, ligamenten, interacties, et cetera). Met fysieke modellen is dit een eindeloos zoeken en proberen, maar met de tools van Simulia kan een ontwerper probleemloos ‘spelen’ tot alles perfect zit, in een fractie van de tijd.

Nog een leuke: Coca-Cola gebruikt Abacus om te simuleren hoeveel zuurstof en koolstofdioxide door de wanden van zijn flessen ontsnapt om zo tot een betere en meer stabiele verpakking te komen die de bewaartijd kan verhogen.

Op de conferentie was één ding overduidelijk: de industrie is honderd procent overtuigd van de vele voordelen die simulatie in al haar vormen kan bieden, van de allereerste fases van het ontwerpproces tot en met het afgewerkte product – en niet louter meer in de handen van specialisten maar voor alle soorten designers uit alle mogelijke takken van de industrie.

Frans Godden is freelance journalist.