‘Dalend IC-marktaandeel gevaar voor toeleveranciers’

Paul van Gerven
11 december 2008

Semiconductor Equipment and Materials Europe (Semi) maakt zich zorgen over het inzakkende marktaandeel van de Europese halfgeleiderindustrie. In 2001 verzorgde Europa nog 21 procent van de totale IC-productie, tegenover 16 procent in 2007. Omdat de wereldwijde markt in dezelfde periode wel groeide, geven deze cijfers aan dat chipmakers Europa de rug toekeren. Als deze trend doorzet, staan een half miljoen banen op de tocht, aldus de brancheorganisatie voor toeleveranciers van de halfgeleiderindustrie.

Naast het banenverlies wijst Semi op een mogelijk sneeuwbaleffect: machinebouwers en materiaalleveranciers zouden hun afnemers op den duur volgen. Ook is een gezonde IC-industrie onontbeerlijk voor innovatie in andere vakgebieden, zoals de biomedische technologie en lucht- en ruimtevaart.

Semi presenteerde zijn bevindingen 9 en 10 december op een forum in Brussel, waar de Europese Unie met een zware delegatie was vertegenwoordigd. Daar werd opgeroepen de spilpositie van de halfgeleiderindustrie te erkennen met extra investeringen. Een vergelijkbare smeekbede was een week eerder te horen op het European Nanoelectronics Forum 2008 in Parijs. In de wandelgangen viel daar op te maken dat de EU inderdaad extra investeringen overweegt.