Coronacrisis zorgt voor forse omzet- en winstdaling VDL

Alexander Pil
22 maart 2021

De omzet en het resultaat van VDL Groep zijn gedurende het coronajaar 2020 stevig gedaald. Dat het alle vaste medewerkers, mede dankzij steunmaatregelen van overheden, in dienst heeft weten te houden en 2020 winstgevend heeft kunnen afsluiten, stemt het bedrijf tevreden. Mede door goed gevulde orderportefeuilles is het sentiment over 2021 positiever, ondanks uitdagingen van formaat.

VDL verwacht in 2021 een lichte groei.

De gecombineerde omzet is in 2020 uitgekomen op 4,67 miljard euro, een daling van 19 procent ten opzichte van de jaaromzet van 2019. Het nettoresultaat is met 38 procent gedaald naar 97 miljoen euro. ‘Doordat gedurende de coronacrisis materialen, medewerkers en marktvraag niet gelijktijdig én in onvoldoende mate aanwezig zijn geweest, heeft de productie van veel VDL-bedrijven tijdelijk volledig of gedeeltelijk stilgelegen’, kijkt VDL’s president-directeur Willem van der Leegte terug. ‘Doordat de marktvraag in het tweede halfjaar herstel heeft laten zien en door onze spreiding van activiteiten hebben we onze vaste medewerkers in dienst weten te houden – mede dankzij gebruik te maken van de NOW-regelingen – én hebben we 2020 winstgevend kunnen afsluiten. Zeker onder deze omstandigheden stemt ons dat tevreden.’

Toeleveringen

De omzet van de divisie Toeleveringen is met 9 procent gestegen naar 1,50 miljard euro. Het resultaat van deze divisie is positief. Vooral onze activiteiten op de gebieden halfgeleider, analytisch, health, food en infrastructuur hebben goed gepresteerd. Investeringen in onder meer hoogwaardige machines, panden en medewerkers betalen zich uit. De orderportefeuille is in twaalf maanden opgelopen van 498 miljoen euro naar 555 miljoen euro in week 10 van 2021. De vooruitzichten in deze divisie zijn positief.

Nedcar

De omzet van de divisie Autoassemblage is met 25 procent gedaald naar 2,32 miljard euro in 2020. Zoals bekend heeft opdrachtgever BMW in oktober besloten om de modellen die bij VDL Nedcar worden gebouwd vanaf 2024 in eigen huis onder te brengen. VDL is in gesprek met meerdere potentiële opdrachtgevers. ‘Er bestaat mondiaal belangstelling voor de kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en competitiviteit van onze hypermoderne, geautomatiseerde fabriek met vakbekwame medewerkers’, aldus het bedrijf in een persbericht. VDL kijkt daarbij breder dan alleen auto’s. Ook de productie van batterijenpakketten voor elektrische voertuigen behoort tot de mogelijkheden.

Bussen

De omzet van de divisie Bussen is met 49 procent fors gedaald naar 339 miljoen euro. Deze divisie is verlieslatend. De coronacrisis houdt de divisie Bussen, en met name de touringcar-activiteiten, vanaf het begin van de pandemie flink in de greep. Door de reisbeperkingen die al meer dan een jaar van kracht zijn, ligt de reisbranche nagenoeg stil en daardoor is de vraag naar touringcars nihil. Ook openbaarvervoerbedrijven hebben met minder inkomsten te maken doordat ze minder passagiers vervoeren.

Eindproducten

De VDL-bedrijven die onderdeel uitmaken van de divisie Eindproducten hebben het afgelopen jaar gezamenlijk 524 miljoen euro omgezet, ten opzichte van 654 miljoen een jaar eerder. Deze daling van 20 procent kan worden verklaard doordat door de coronacrisis de marktvraag bij de bedrijven in deze divisie is afgenomen. De divisie Eindproducten heeft het jaar winstgevend afgesloten. De orderportefeuille is in de afgelopen 12 maanden gestegen van 322 miljoen euro naar 374 miljoen euro in week 10 van 2021.

Verwachtingen

De orderportefeuille van VDL (exclusief VDL Nedcar) blijft op een hoog niveau, en is sinds het einde van 2020 gegroeid van 1,36 miljard euro naar 1,44 miljard euro in week 10 van 2021. Hoewel de marktvraag verder lijkt te herstellen, blijft er ook onzekerheid: de economische gevolgen van de coronacrisis blijven onvoorspelbaar. Eén van de uitdagingen op dit vlak is momenteel bijvoorbeeld de vertraging in diverse toeleverketens. Op basis van orderportefeuilles en prognoses verwacht VDL dat de jaaromzet en het jaarresultaat voor 2021 licht zullen stijgen ten opzichte van 2020.