Commissie-Van Rijn: meer geld naar technische universiteiten

Paul van Gerven
15 mei 2019

Een commissie belast met de herziening van de Nederlandse hogeronderwijsbegroting beveelt aan de budgetten van met name technische universiteiten te verhogen. Dit gaat ten koste van instellingen die geen natuurwetenschappelijke of technische studies aanbieden. Gemiddeld zou het budget van de vier tu’s met 6,6 procent stijgen, blijkt uit het rapport dat de Commissie-Van Rijn (CVR) heeft overhandigd aan de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven.

De belangrijkste aanbeveling van de CVR, is om 300 miljoen euro uit het studentgebonden onderwijsdeel te verschuiven naar de vaste voet in universitaire begrotingen. Van deze 300 miljoen euro moet 250 miljoen worden herverdeeld onder universiteiten naar rato van het aantal natuurwetenschappelijke of technische studenten dat daar is ingeschreven. Vanzelfsprekend zouden de tu’s het meest van deze maatregel profiteren. De andere 50 miljoen euro is bedoeld voor instellingen die relatief veel studenten aannemen die eerder hun opleiding bij een andere instelling niet hebben afgemaakt.

Effecten van aanbevelingen voor budgetverschuiving door de Commissie-Van Rijn. Per saldo zien de vier tu’s (4TU) een aanzienlijke verhoging van hun budgetten. Bron: CVR-rapport

De klap voor niet-technische universiteiten wordt enigszins opgevangen door 100 miljoen euro aan NWO-onderzoeksfinanciering naar de vaste voet over te hevelen. Het verhogen van de vaste budgetten ten koste van de ‘flexibele’ vermindert de ‘perverse’ prikkel voor universiteiten om hun studentenaantallen te vergroten.

De minister van Onderwijs komt nog voor de zomer met een reactie.