CBS: producenten industrie minder negatief

Alexander Pil
1 december 2020

In november waren industriële ondernemers minder negatief. Het producentenvertrouwen ging van -5,6 in oktober naar -3,8 in november, aldus het CBS. Ondernemers waren vooral minder negatief over hun orderportefeuille. De elektrotechnische en machine-industrie scoort gemiddeld. In oktober lag het vertrouwen in die sector op -7,4, in november op -3,8.

Bron: CBS

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,3. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7). Vanaf april 2020 hebben negatief gestemde ondernemers de overhand.

Producenten waren in november voor de zesde maand op rij minder negatief over de orderportefeuille. Ook waren ze minder somber over de verwachte bedrijvigheid. Over de voorraden gereed product waren de ondernemers iets minder positief. Het oordeel over de voorraad eindproduct is positief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt, is kleiner dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

De andere twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn negatief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een toename van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie klein vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille groot acht, gelet op de tijd van het jaar.