Cao-akkoord Metaal & Techniek zet in op behoud werkgelegenheid

Alexander Pil
14 oktober 2013

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor Metaal & Techniek, de grootste cao in de marktsector. De nieuwe overeenkomst is erop gericht om zo veel mogelijk bedrijven ongeschonden door de economische crisis te loodsen en werkgelegenheid te behouden. De sociale partners zijn een loonsverhoging van 1,5 procent overeengekomen per 1 oktober 2014. Ook zijn er afspraken gemaakt over overgangsmaatregelen in de pensioenen. De nieuwe cao-afspraken hebben een looptijd tot 1 maart 2015.

Werkgeversonderhandelaar Hep van Luunen is positief over het akkoord. ’Veel bedrijven in de technische bedrijfstakken hebben te kampen met zwaar weer. Dit akkoord houdt hier rekening mee. We zijn tevreden dat er voor 2013 een nullijn is afgesproken. De stijging van de lonen in 2014 blijft met 1,5 procent binnen de perken. Dit akkoord biedt bedrijven rust op arbeidsvoorwaardengebied en is een goede basis om het overleg over een nieuwe pensioenregeling af te ronden.‘

Van Luunen: ’Het akkoord dat nu op tafel ligt, getuigt van realiteitszin. Zo houden we de blik gericht op de toekomst met een verhoging van jeugdschalen met 3 procent. Met deze cao komen we niet alleen deze lastige economische tijden door, maar maken we ook afspraken om krachtiger uit de crisis te komen.‘ Van Luunen verwacht dat de achterban van werkgevers het akkoord in de loop van deze maand zal goedkeuren.