Canon doet handreiking aan aandeelhouders Océ

Nieke Roos
26 februari 2010

Canon zal de preferente Océ-aandelen die het krijgt van ASR, Ducatus en ING voor maar 3 procent laten meetellen. Commissarissen met een belangenconflict zullen bovendien niet deelnemen aan het besluitvormingsproces. Dit geldt ook voor de mensen die de Japanners hebben voorgedragen en van wie de Venlose aandeelhoudersvergadering onlangs de benoeming heeft goedgekeurd. Deze twee toezeggingen doet Canon in een persbericht, naar eigen zeggen om de ongegronde zorgen van ongeruste aandeelhouders weg te nemen en om een einde te maken aan iedere mogelijke verwarring.

Canon reageert op het enqûeteverzoek dat hefboomfonds Hermes en pensioenfonds Universities Superannuation Scheme (USS) met steun van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) hebben ingediend bij de Ondernemingskamer. Het trio wil dat dit rechterlijke orgaan de handel en wandel bij het overnameproces onderzoekt en ondertussen de besluiten die zijn genomen tijdens de recente aandeelhoudersvergadering opschort. Daarbij gaat het met name om de statutenwijziging die het mogelijk maakt preferente aandelen over te dragen als gewone aandelen met volledig stemrecht en de benoeming van drie Canon-afgevaardigden in de Venlose raad van commissarissen.

Door de statutenwijziging vertegenwoordigen de prefs van ASR, Ducatus en ING in principe een belang van 19 procent, terwijl ze ooit zijn uitgegeven in ruil voor financiering en met de afspraak dat ze slechts voor 3 procent meetellen. Die afspraak bevestigt Canon nu, maar het is onwaarschijnlijk dat dit een einde maakt aan de onrust. In de ogen van Hermes is het kwaad al geschied. Canon en Océ hebben altijd gecommuniceerd dat ze die 19 procent in de zak hadden. Volgens het hefboomfonds heeft dat bij verschillende aandeelhouders de indruk gewekt van een gelopen race. Als zij hadden geweten dat het maar om 3 procent ging, hadden sommigen hun stukken misschien niet aangemeld. Dan waren er meer tegenstanders geweest en had Canon een grotere druk gevoeld om zijn bod te verhogen.

Een andere zorg van Hermes is dat de Japanners ook bij een belang van minder dan 50 procent de touwtjes in handen krijgen. Dat kan als ze de raad van commissarissen achter zich weten. Met de recentelijk goedgekeurde benoemingen komt die na de overname uit zes leden te bestaan, van wie Canon er vier heeft voorgedragen. Volgens het hefboomfonds is de raad daardoor niet onafhankelijk, wat in strijd is met de Nederlandse code voor ondernemingsbestuur (de code-Tabaksblat). Canon belooft nu echter dat Océ zich ook na de overname zal blijven houden aan die gedragscode en dat commissarissen met een belangenconflict – lees: de afgevaardigden van het Japanse bedrijf – zich niet zullen mengen in het besluitvormingsproces.