Buitenlandse bètastudenten blijven vaker plakken

Paul van Gerven
1 december 2015

Internationale studenten die in Nederland een bètatechnische studie komen volgen, blijven na afstuderen bovengemiddeld vaak in Nederland. Dat blijkt uit een studie van het CBS, uitgevoerd in opdracht van EP-Nuffic. Van de bèta’s op hbo-niveau is na vijf jaar 45 procent blijven plakken, waarvan het overgrote deel met een baan. Op wo-niveau blijft 48 procent en heeft driekwart daarvan een baan. Blijvers die geen baan hebben, doen een vervolgopleiding, zijn een eigen bedrijf gestart of hebben bijvoorbeeld een kind gekregen. Over alle studies kiest 38 procent ervoor zijn verblijf in Nederland te verlengen, twee derde daarvan heeft een baan.