Budgetten tu’s stijgen per direct

Paul van Gerven
24 juni 2019

Staatssecretaris Ingrid van Engelshoven van Onderwijs kan zich grotendeels vinden in de aanbevelingen van de Commissie-Van Rijn, die is belast met herziening van het Nederlandse financieringssysteem van het hoger onderwijs. Dit betekent een geleidelijke verhoging van het budget voor technische universiteiten, vanaf dit jaar.

Foto: Rijksoverheid

Voor 2019 reserveerde Van Engelshoven een eenmalige extra financiering van 27 miljoen euro voor de tu’s. Volgend jaar komt hetzelfde bedrag beschikbaar door de financiering van het hoger onderwijs deels te baseren op het aantal stem-studenten dat aan een universiteit is ingeschreven. Dit bedrag zal toenemen tot 66 miljoen in 2022 per jaar. In ruil daarvoor eist Van Engelshoven dat alle universiteiten, maar vooral de tu’s, het aantal uitvallers verminderen. De staatssecretaris wil echter niet dat dat gebeurt door studentenselecties, zoals Van Rijn voorstelde.

Een andere belangrijke beleidswijziging omvatten het verlagen van de financiering per student. Dat moet de prikkel temperen om zo veel mogelijk studenten aan te trekken. Ook hevelt het kabinet 60 miljoen euro per jaar over van het NWO-budget naar universiteiten. Dat bedrag zal oplopen tot uiteindelijk honderd miljoen euro.