Budget Point-One meer dan gehalveerd

Paul van Gerven
7 april 2011

Dit jaar heeft Point-One fors minder geld te verdelen. Het budget van het innovatieprogramma wordt teruggeschroefd van 56,5 naar 22,7 miljoen euro. Dat heeft het ministerie van EL&I per brief meegedeeld na overleg met de Tweede Kamer vorige week. Als gevolg van de bezuiniging worden alle nationale R&D-activiteiten gestaakt, terwijl op de Europese tenders wordt gekort. Voor Joint Technology Initiative-projecten is in 2011 11,5 miljoen euro beschikbaar, voor Eureka-projecten 10 miljoen euro.

De bezuiniging is een consequentie van het nieuwe bedrijvenbeleid van minister Verhagen. Het hightechveld kan op 13 april input geven aan het zogenoemde topteam, dat de minister zal adviseren over de verdeling van geld in de sector – waaronder het Point-One-ecosysteem.