Budget Horizon 2020 door Europees Parlement

Paul van Gerven
21 november 2013

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een Horizon 2020-budget van 70 miljard euro (79 miljard euro inclusief inflatie). De Brusselse steun aan R&D-activiteiten neemt daarmee toe met bijna dertig procent, al verhult dat cijfer dat er een aantal zaken onder Horizon 2020 zijn geschoven die niet onder voorganger het Zevende Kaderprogramma vielen. De Europese Commissie stelde aanvankelijk 80 miljard euro voor, maar stond onder druk van lidstaten om te bezuinigen. Het totaalbudget van de EU, waarover onlangs overeenstemming is bereikt, is deze keer voor het eerst lager dan het vorige.