Brussel start onderzoek naar Duitse energiesubsidies

Paul van Gerven
19 december 2013

De Europese Commissie ziet aanleiding om te onderzoeken of Duitsland via zijn terugleververgoedingssysteem illegale staatssteun verleent aan grootverbruikers van energie. In het vorig jaar gereviseerde Erneuerbare-Energien-Gesetz krijgt deze groep gebruikers namelijk een korting op de premie die alle verbruikers betalen om aan het net teruggeleverde elektriciteit te vergoeden. Aangezien deze korting door de staat lijkt te worden gefinancierd, start de Commissie een onderzoek.

Ook een andere nieuwe regel zal onder de loep worden genomen, namelijk of er korting op de premie mag worden gegeven als een energiebedrijf de helft van zijn energie van binnenlandse duurzame bronnen betrekt. De Commissie wil onderzoeken of Duitsland daarmee eigen bedrijven bevoordeelt.