Broos herstel voor Belgische techindustrie

Paul van Gerven
3 maart 2016

De Belgische technologische industrie groeit dit jaar met twee procent, verwacht Agoria. Dat levert vijftienhonderd extra banen op. Na de moeilijke jaren 2013 en 2014 en de 0,5 procent groei in 2015 lijkt de opleving van de sector daarmee een feit. Toch spreekt Agoria van een fragiele opleving. De onzekerheid in de mondiale economie is daaraan debet, maar ook de hoge loonkosten- en belastingdruk in België. De technologiefederatie vraagt daarom om verlaging van de vennootschapsbelasting, in ruil voor afschaffing van aftrekposten. Ook bepleit zij loonmatiging en flexibilisering van de arbeidsmarkt.