Brainport-startupfonds begint met miljoen euro

Jessica Vermeer
6 mei 2020

Partners in de Brainport-regio hebben hun krachten gebundeld om innovatieve startups te helpen. Het doel van het zogenaamde Bright Move-noodfonds is om beginnende bedrijven gedurende drie maanden te ondersteunen om zo tot een structurele oplossing van het financieringsvraagstuk te komen. Het geld is verstrekt door onder meer Brainport Development, TU Eindhoven, Rabobank, ASML en Philips. Een garantie van honderdduizend euro van de gemeente Eindhoven overtuigde diverse partners om bij te dragen.

Sinds het begin van de coronacrisis maken Brainport en de gemeente Eindhoven zich zorgen over de positie van startups. Deze komen in de problemen doordat investeerders zich terugtrekken. De noodfondsen van de overheid eisen dat een bedrijf een aanzienlijke omzetdaling laat zien als gevolg van de pandemie. Veel startups komen echter niet in aanmerking omdat ze geen omzet hebben.

Het landelijke fonds voor startups en scale-ups verstrekt kredieten tussen vijftigduizend en twee miljoen euro. Het Bright Move-noodfonds biedt leningen aan tussen vijftien- en dertigduizend euro, als aanvulling op de landelijke financiering om zo veel mogelijk startups te helpen. Beide fondsen gaan deze week van start.

Om in aanmerking te komen voor het Bright Move-fonds moeten starters aan enkele voorwaarden voldoen. Zo mogen ze niet langer dan vijf jaar bestaan, moeten ze een geregistreerde bv zijn en moeten ze personeel in dienst hebben. Aanvragen voor leningen worden beoordeeld door een commissie en de leningen moeten in 2021 in twaalf termijnen worden afgelost.