Brainport Industries en Additive Industries openen AM-lab

Alexander Pil
29 mei 2013

Brainport Industries en Additive Industries hebben hun krachten gebundeld bij de ontwikkeling van industriële additieve productie voor de hightechindustrie. In het Addlab-programma zullen de toeleveranciers van machinebouwers zoals ASML, Canon, Fei, Philips Healthcare en Vanderlande gezamenlijk de toepassingen onderzoeken van de laatste technologie op het gebied van 3D printen in metaal. Hierbij zal speciaal aandacht worden besteed aan de vrijheden die additive manufacturing biedt in het ontwerp, toepassing van nieuwe materialen, standaardisatie van de technologie en kwalificatie van de producteigenschappen. De machines in het fysieke Addlab zullen zowel het smelten van metaalpoeder met een laser (selective laser melting, SLM) als met een elektronen straal (electron beam melting, EBM) mogelijk maken. Na inrichting van Addlab zal dit meteen tot de grootste open faciliteiten in Europa behoren.

Additieve productie betreft het laagsgewijs opbouwen van producten in tegenstelling tot het wegnemen van materiaal zoals bij draaien en frezen. Deze 3D-printtechnologie heeft potentie in de industrie en wordt al toegepast in de fabricage van medische implantaten zoals heupen en gebitsprotheses. De productiemachines in metaal staan nu grotendeels in laboratoria van kennis- en onderzoeksinstellingen en bij R&D-afdelingen van grote bedrijven als Airbus, BMW, Boeing en Shell. Daarnaast zet een klein aantal gespecialiseerde bedrijven in het buitenland de technologie in voor het maken van producten, zij doen dit echter achter hermetisch gesloten deuren. Addlab wil door het open karakter van zowel het programma als het fysieke lab de mogelijkheden van 3D printen in metaal voor de industrie breed toegankelijk maken.

Addlab is onderdeel van het technologieprogramma CFT 2.0 van Brainport Industries en wordt uitgevoerd door Additive Industries. Toeleveranciers zoals KMWE, NTS, Frencken en Nijdra hebben zich inmiddels verbonden aan het initiatief. Het doel van het driejarige project is om de groep te laten groeien tot tien à vijftien deelnemende partijen waarna Addlab in oktober van start zal gaan. In overleg de partners zal een programma worden samengesteld voor maximale uitwisseling van kennis en delen van ervaringen bij het 3D printen van metalen machineonderdelen in titanium, aluminium, staal en hun legeringen.