Bouwrobots winnen snel terrein met verdrievoudiging markt tot 2030

Alexander Pil
3 februari 2022

De bouw zal tot 2030 naar verwachting zo’n 306 miljoen euro in robots investeren. Bouwrobots – van drones en slooprobots tot 3D-betonprinters – winnen dan ook snel terrein op de bouwplaats en in de fabriek. De voorspelling is dat de markt voor robots in de Nederlandse bouwsector dit decennium met maar liefst 227 procent zal groeien; een gemiddelde jaarlijkse stijging van 14,1 procent. Deze investeringen kunnen bijdragen om te voldoen aan de toenemende behoefte aan betaalbare en duurzame woningen. Met de grote woningbouwopgave moet ook sneller worden gebouwd, terwijl het tekort aan vakbekwame arbeidskrachten juist toeneemt. Robots kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de enorme personeelstekorten in de bouw. Daarnaast dragen robots bij aan lagere faalkosten en helpen zij om slimmer en efficiënter te werken. Dat concludeert ABN Amro in zijn rapport over de Nederlandse markt voor bouwrobots.

De Nederlandse bouwsector steekt tot 2030 zo’n 306 miljoen euro in robots. Foto: ABN Amro

Robotisering kan volgens ABN Amro zelfs fungeren als aanjager van groei in de bouw, maar dan moet wel een aantal structurele belemmeringen worden opgelost. ‘De bouwsector wordt gekenmerkt door een behouden cultuur, een gebrek aan transparantie en het ontbreken van eenduidige data en software. Ook is een intensievere samenwerking tussen onderwijs, kennisinstellingen en bouwbedrijven nodig voor de kennisontwikkeling over robots’, zegt Leontien de Waal, sectorbankier Bouw van ABN Amro. ‘We zien wel dat de sector in beweging komt. In combinatie met industrialisatie kunnen bouwrobots bijdragen aan de oplossing van een aantal grote vraagstukken, zoals de energietransitie en de ambitie uit het Woonakkoord om tot 2030 één miljoen woningen te bouwen. Dat betekent dat de woningbouwproductie over zes jaar 25 procent hoger moet liggen dan in 2020 en anderhalf miljoen woningen en andere gebouwen vóór 2030 moeten worden verduurzaamd. Dat vereist een forse verhoging van de arbeidsproductiviteit en hieraan kan robotisering een cruciale bijdrage leveren.’

Hoewel de markt voor bouwrobots sterk groeit, is Nederland bezig met een flinke inhaalslag. Zo loopt de adoptiegraad in Nederland zo’n zeven jaar achter op koplopers als Duitsland en Zwitserland. Het verschil komt voort uit de kleinere schaalgrootte van Nederland, de behoudende bouwondernemers en gebrek aan durfkapitaal. Uit recent onderzoek blijkt echter dat ruim acht op de tien bouwbedrijven in de komende tien jaar van plan zijn een bouwrobot aan te schaffen. Vooral de adoptie van drones zal waarschijnlijk snel toenemen, terwijl de markt voor slooprobots al behoorlijk volwassen is. Daarentegen zijn er nog weinig constructierobots op de bouwplaats te bekennen. In Nederland wordt wel geëxperimenteerd met prototypes en met de juiste investeerders en voortgang op het gebied van kunstmatige intelligentie biedt deze markt volgens ABN Amro groeikansen. Ook de markt voor software, sensoren, camera’s, data-analyse en artificial intelligence groeit snel en houdt met een jaarlijks groeipercentage van 14,3 procent gelijke tred met de robotmarkt.