Bom presenteert ‘Brabantse’ solarroadmap

Paul van Gerven
26 juni 2009

In aanwezigheid van een hondertal belangstellenden nam vandaag een afgevaardigde van de provincie Noord-Brabant de Roadmap Zonne-energie in ontvangst. Deze beknopte wegwijzer, opgesteld op initiatief van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (Bom) en het genoemde gewest, moet kennis over fotovoltaïsche zonne-energie ontsluiten voor ondernemers die willen profiteren van de groeimarkt voor zonne-energie. De eerste concrete initiatieven in de regio zijn inmiddels ingezet, maar de verwezenlijking van de ambitie om een grote OEM-machinebouwer voor de PV-industrie op de Brabantse rails te zetten, blijft in nevelen gehuld.

De Bom-bijeenkomst was de vierde in zijn soort. Deze eerste had begin maart plaats. Toen sloegen ondernemers aan het brainstormen over de mogelijkheden van PV-activiteiten in Brabant. Hier toonden de meeste belangstellenden zich nog zoekende, overdonderd door de vele technologische mogelijkheden. Zij vreesden op het verkeerde paard te wedden.

Met twee vervolgontmoetingen heeft de Bom getracht deze zorgen te adresseren, culminerend in de roadmap en de aanzet tot een solarcompetentiecentrum. Ook hebben deze bijeenkomsten geleid tot projectaanvragen in het kader van het Pieken in de Delta-programma, onder meer voor relevante meettechnologie in zowel productie als R&D, en is er de aanzet voor een proefproject voor smart grids.

Met de presentatie van de roadmap breekt er een nieuwe fase aan. De sprekers in het Auditorium van de TU Eindhoven, allen medeopstellers van de roadmap, durfden voorzichtig richting te geven. Wim Sinke van het ECN hield zijn gehoor voor zich vooral niet blind te staren op één enkele technologie: er moeten juist meerdere opties worden uitgewerkt, zolang deze maar innovatief zijn. Wat Richard van de Sanden (TUE) betreft, is de beste optie een machinebouwer, maar niet eentje die Applied Materials of Oerlikon na-aapt. ’Ik denk niet dat over tien jaar zonnecellen nog worden gemaakt met hergebruikte lcd-lijnen‘, aldus de winnaar van de Fom Valorisatie Prijs 2009. ’Alle initiatieven die nu in de productietechnologie worden opgestart, moeten inzetten op iets nieuws.‘