Binden = opleiden

Arjan Coppens is verkoopdirecteur Industrial Applications & Engineering bij Bosch Rexroth en bestuurslid bij Feda.

16 september 2014

Op het Feda-paviljoen tijdens Wots is een stand ingericht voor Techniek XL, de opvolger van de Fedacademie. Techniek XL is een onafhankelijke stichting geworden waarbij er vanuit de branche waarde wordt meegegeven aan de opleidingen. Om werkende technici te blijven ontwikkelen en te diplomeren.

Vanuit mijn rol in de sectie Hydraulic Solutions heb ik me daar steeds sterk voor gemaakt. Nu heb ik dat stokje overgedragen en wil ik graag mijn netwerk gaan inzetten voor de andere vakgebieden. Niet als houder van de portefeuille onderwijs – die ligt bij collega-bestuurslid Ronald Waaijer – maar als lobbyist zou je kunnen zeggen. Om bedrijven te stimuleren te blijven investeren in medewerkers, én in scholen, ook voor het imago en de promotie van techniek. En dat blijkt hard nodig. Op de opleiding industriële automatisering op Avans Hogeschool zijn er maar vijftien leerlingen doorgestroomd naar het tweede jaar.

Juist in je eigen omgeving kun je als onderneming het verschil maken. Wakker het enthousiasme op de scholen aan, nodig scholieren uit op je bedrijf. Kleinschaligheid van de initiatieven biedt daar echt meerwaarde. En in mijn ogen is hier ook een rol weggelegd voor een branchevereniging. Scholen faciliteren, werkende technici blijven ontwikkelen, de sector attractief positioneren. Feda heeft om die reden techniekboxen ontwikkeld en zelf vind ik de ontwikkeling van een technische encyclopedie wenselijk. We hebben al een aantal technische leergangen ontwikkeld en in een encyclopedie kunnen veel verschillende technieken worden opgenomen.

Investeren in het ontwikkelen van je eigen medewerkers is voor velen echter een lastig onderwerp in tijden van crisis en bij minder stevige arbeidsverhoudingen. We lezen de laatste tijd veel over het veranderen van de arbeidsverhoudingen. Over dat de verhouding dienstverband versus zzp ernstig zal gaan verschuiven. Dat zou worden veroorzaakt door de economische omstandigheden en de veranderende behoeftes van zowel werkgever als werknemer. Hans Borstlap, lid van de Raad van State, zei laatst: ‘De arbeidsmarkt verandert, van de klassieke arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer is geen sprake meer. In toenemende mate zien we flexibele tussenvormen verschijnen zoals de groeiende groep zzp’ers.’

Geldt dat ook voor onze branche? Dat denk ik niet. Ik denk niet dat je in de techniek zo gemakkelijk met flexwerk kunt omgaan als in andere branches. Als je met een team engineers een project bij een klant hebt gedaan en ieder zijns weegs gaat, wat gebeurt er dan als er bij die klant iets gebeurt met de installatie die je met zijn allen hebt gebouwd? Waar is dan de kennis gebleven? Hoe borg je dit?

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!

Als een opdrachtgever kiest voor een zzp’er om in zijn procesomgeving iets te doen, dan is hij misschien wel goedkoper uit, maar hoe zit het met de veiligheid? Veel zzp’ers halen hun VCA – dat eisen de opdrachtgevers – maar andere opleidingen doen ze minder snel. De markt zal juist steeds meer gecertificeerde specialisten vragen. Ik kan wel een cursus programmeren op een A-merk installatie volgen, maar ken ik daarmee die installatie?

Werknemers zijn nu geneigd te kijken waar het gras groener is. In tijden van crisis zijn ze minder genegen in die medewerkers te investeren. Er is de laatste jaren duidelijk minder geld uitgegeven in de trainingsmarkt en het loopt helaas nog steeds terug. Vanzelfsprekend doet dat iets met de motivatie en de loyaliteit van diezelfde medewerker. Ik pleit daarom voor investeren: blijf ook in mindere tijden investeren in je mensen, zo behoud je ze, ook als de markt weer aantrekt. Kwaliteit blijven leveren kan alleen als je investeert in je mensen. Mijn motto is dan ook: boeien, binden en dus opleiden.

Ja, volgens mij is het concurrentiebeding nog steeds van deze tijd. Een bedrijf moet immers ook zijn intellectuele eigendom kunnen beschermen. Waar ik van overtuigd ben, en wat ook een pleidooi richting de technici zelf is: specialist word je niet zomaar. Door je bij een bedrijf in te graven in de materie krijg je de kans om te leren en te specialiseren. Daarnaast moet het bedrijf de technici opleidingen bieden om hun kennis verder te verdiepen. Mijn oproep? Meer vertrouwen, meer investeren, betere opleidingen, voor het behoud van kwaliteit.

Arjan Coppens is verkoopdirecteur Industrial Applications & Engineering bij Bosch Rexroth en bestuurslid bij Feda.