Bètastudenten mogelijk toch gecompenseerd voor leenstelsel

Paul van Gerven
2 juni 2014

In het akkoord tussen kabinet en oppositiepartijen D66 en Groenlinks over het sociaal leenstelsel is afgesproken dat minister Bussemaker zal onderzoeken of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden voor masterstudenten die een technische opleiding doen. Deze masters duren een jaar langer dan de meeste andere studies, en dus worden bèta’s harder geraakt door de hervorming. Dit leidde tot kritiek van de technische industrie, die vreesde dat invoering van het sociaal leenstelsel de instroom bij bètaopleidingen zou temperen.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming is tevreden met de belofte van de minister. ‘Juist nu jongeren in toenemende mate kiezen voor bètatechnische studies is het zaak deze studies aantrekkelijk te houden. Dat geldt zeker voor de doorstroom naar meerjarige masteropleidingen. Het is wel van groot belang dat deze verkenning met spoed wordt uitgevoerd. Zeker nu de conjunctuur aantrekt en de industriële bedrijvigheid toeneemt, zijn hoogopgeleide technici keihard nodig.’