Bèta’s niet ontzien in leenstelsel

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

Minister Bussemaker van OCW ziet geen aanleiding om in het leenstelsel speciale voorzieningen te treffen voor bètastudenten. De vrees bestond dat de wijziging in het studiefinancieringsstelsel het volgen van bètamasters zou ontmoedigen, omdat deze in tegenstelling tot de meeste andere opleidingen tweejarig zijn. Onderzoeksbureau SEO heeft dat in opdracht van de minister bekeken en concludeert dat er nauwelijks effecten op de instroom te verwachten zijn. Bussemaker ziet daarom geen reden om extra maatregelen te nemen.

De conclusie van SEO contrasteert met een onderzoek uitgevoerd in opdracht van ASML, waarin een op de drie bètastudenten die een masteropleiding willen volgen, aangaf dat invoering van het leenstelsel reden is om daarvan af te zien. Volgens SEO is het effect echter beperkt omdat bèta’s zich sterk laten leiden door inhoudelijke motieven. Het extra studiejaar betaalt zich overigens ruimschoots uit op de lange termijn.

Bussemaker heeft de Tweede Kamer wel toegezegd om de tafel te gaan zitten met hogescholen en universiteiten om de voorgenomen numerus fixus op enkele bètaopleidingen te bespreken. Eerder zei ze in een brief aan de Kamer daartoe geen aanleiding te zien.

Dit artikel is exclusief voor premium leden van High-Tech Systems Magazine. Al premium lid? Log dan in. Nog geen premium lid? Neem dan een premium lidmaatschap en geniet van alle voordelen.

Inloggen

Problemen met inloggen? Bel dan (tijdens kantooruren) naar 024 350 3532 of stuur een e-mail naar info@techwatch.nl.