Besi overtreft verwachtingen

Paul van Gerven
24 oktober 2019

BE Semiconductor Industries (Besi) houdt stand in een vrij lastige klimaat. De omzet in het derde kwartaal van 89,7 miljoen euro is 3,2 procent lager dan vorig jaar, maar het Duivense bedrijf had op veel minder gerekend (-10 procent). De beter dan verwachte prestaties waren te wijten aan Chinese onderaannemers die op zoek waren naar alternatieve leveranciers van epoxy-die-bondingsystemen in het licht van de handelsspanningen tussen de VS en China. Over het algemeen drukt die strijd nog zwaar op de markt, zoals blijkt uit de inkomsten van Besi in het derde kwartaal die in vergelijking met 2018 met 23,1 procent daalden.

Foto: Besi

De bestellingen in het derde kwartaal van 82,2 miljoen euro waren ongeveer gelijk met het tweede kwartaal, wat als een overwinning kan worden beschouwd, aangezien het derde kwartaal doorgaans zwakker is. De vraag naar hoogwaardige mobiele en automotive-toepassingen is nog steeds laag, maar dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door serverlogica. Al met al blijft Besi voorzichtig en schat het in het vierde kwartaal op een omzet vergelijkbaar met K3, plus of min 5 procent.