Bedrijven willen ondanks crisis in r&d investeren

Alexander Pil
9 juni 2021

Uit onderzoek van Dialogic onder een representatieve selectie van ondernemingen blijkt dat veel bedrijven – ondanks de crisis – in 2020-2022 meer in onderzoek en innovatie (willen) investeren. Maar minder dan dat zonder crisis het geval zou zijn geweest. Een derde van alle bedrijven zegt door de crisis minder te investeren en een derde die in r&d investeert zegt meer zelf te doen, maar minder uit te besteden.

Foto: TNO

Uit de interviews van Dialogic blijkt vooral dat bedrijven hun innovatiecapaciteit koste wat het kost in stand willen houden. R&d is dus heel belangrijk voor bedrijven en dit besef lijkt sinds de kredietcrisis alleen maar gegroeid.

De uitkomst uit het Dialogic-onderzoek dat de meeste bedrijven meer willen investeren in onderzoek en innovatie is verrassend, stelt TNO in een reactie. Tijdens de vorige (krediet)crisis was een duidelijke terugval in r&d-investeringen van bedrijven waarneembaar. De Nederlandse economie heeft daar langjarig de negatieve gevolgen van ondervonden.

In 2018 concludeerde de KNAW in het rapport ‘Wederzijdse versterking’ dat overheidsinvesteringen in R&D private investeringen ‘aanjagen’. Ze leiden er toe dat intenties bij bedrijven worden omgezet in daadwerkelijke investeringen. TNO ziet hierin een kans voor het nieuwe kabinet. De onderzoeksinstelling schrijft: ‘Als de overheid meer in r&d investeert en daarmee de bedrijven die dat ook willen ondersteunt, kan Nederland de grote maatschappelijke transities versnellen. En tegelijkertijd uit de crisis groeien en de economie vernieuwen. Het bedrijfsleven wil ondanks de crisis meer in r&d investeren en legt de bal daarmee op de stip voor het nieuwe kabinet: als dat ook in innovatie investeert, kan Nederland een grote stap zetten.’

Wat TNO betreft zou daarom het innovatiebeleid 2021-2025 gericht moeten zijn op het vernieuwen van de economie. Ten eerste om maatschappelijke transities te versnellen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en energie, veiligheid, gezondheid en digitalisering. Ten tweede om Nederland uit de crisis te innoveren, door met r&d nieuwe groei te genereren.

De coronacrisis biedt een kans om de economie te vernieuwen en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. DNB, PBL en andere experts pleitten al voor ‘groen herstel’. TNO wijst erop dat verdere digitalisering Nederland ingeval van een nieuwe pandemie minder kwetsbaar maakt; de crisis is bovendien een kans om (essentiële) productie terug naar Europa te halen (reshoring).