Bedrijven pleiten voor nationale onderzoeksagenda

Paul van Gerven
13 mei 2014

Elf Nederlandse CTO’s hebben eind maart in een brief aan minister Bussemaker van OCW gepleit voor een multidisciplinaire onderzoeksagenda die het nationale wetenschaps- en innovatiebeleid aan elkaar knoopt. Deze agenda moet de samenwerking tussen bedrijven en universiteiten verder intensiveren en de ‘monodisciplinaire’ wetenschapscultuur in Nederland doorbreken. De schrijvers, onder wie de technische topmannen van ASML, NXP en Philips, pleiten ook voor minder nadruk op publicaties en meer aandacht voor bètatechniek en toepassingsgeïnspireerd onderzoek. Minister Bussemaker presenteert voor de zomer haar visie op het wetenschapsbestel.