AWTI: financiële mechanismen topsectoren moeten op de schop

Paul van Gerven
21 oktober 2015

Het topsectorenbeleid is op punten te ingewikkeld en nodigt niet uit tot cross-sectorale samenwerking, schrijft de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) in een brief aan minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW). Om topsectoren te prikkelen meer met elkaar samen te werken, moet de overheid middels enkele maatschappelijke thema’s de financiering gaan organiseren, adviseert de AWTI. Ook moet de TKI-regeling worden versimpeld, of de TKI-toeslag substantieel worden verhoogd.