Autonoom wegtransport vanaf 2037 rendabel

Alexander Pil
Leestijd: 2 minuten

Het autonoom vervoeren van goederen over de weg is vanaf 2037 rendabel. Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse van Capgemini Invent, in opdracht van ACE Mobility en als onderdeel van het onderzoeksproject Imiat. De investeringskosten voor autonoom wegtransport bedragen 6,5 miljard voor de invoering in Nederland, en betreffen voornamelijk de aanpassing van de infrastructuur en de ontwikkeling van speciale vrachtauto’s in de eerste tien jaar van het analyse. Ook het datanetwerk van de infrastructuur dat onderhouden moet worden met het oog op cybersecurity, het onderhoud van wegen en personeel vergen investeringen. De baten zijn duidelijk: vrachtwagens kunnen meer uren rijden, leeg terugrijden kan sterk worden gereduceerd en er kan met hetzelfde personeel meer vervoerscapaciteit worden geleverd. Vanaf 2037 is autonoom goederenvervoer, uitgaande van deze gegevens, rendabel. De winst voor bedrijven loopt op omdat het aantal autonome voertuigen per jaar toeneemt.

Capgemini heeft ook gekeken naar de uitstoot en de verkeersveiligheid. In de berekening van uitstootreductie is uitgegaan van alleen goederenvervoer via de weg en wordt overig verkeer buiten beschouwing gelaten. Het autonoom laten rijden van vrachtwagens levert een significante reductie op in de uitstoot van zowel CO2 (0,7 miljard kilo per jaar) als NOx (21,6 miljoen kilo per jaar) en draagt hierdoor bij aan zowel een beter klimaat als een beter milieu. Dit staat overigens los van de reductie door elektrische aandrijving van vrachtwagens.

Voor wat betreft verkeersveiligheid heeft de Nederlandse overheid heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 nul verkeersslachtoffers te hebben. Autonome voertuigen dragen hieraan significant bij door het aantal menselijke fouten, oorzaak van 95 procent van de ongelukken, te reduceren. Op een totaal van ongeveer 430 duizend verkeersongelukken vallen in Nederland jaarlijks 21,5 duizend gewonden en 670 doden. Het autonoom laten rijden van vrachtwagens zou zorgen voor een vermindering van het aantal gewonden en dodelijke ongelukken in het verkeer. Omdat ongelukken met vrachtwagens onevenredig veel slachtoffers maken is de positieve impact van autonome vrachtwagens groter en zorgt dit voor een reductie van 6,2 procent in het aantal gewonden en het aantal doden in het verkeer.

Dit artikel is exclusief voor premium leden van High-Tech Systems Magazine. Al premium lid? Log dan in. Nog geen premium lid? Neem dan een premium lidmaatschap en geniet van alle voordelen.

Inloggen

Problemen met inloggen? Bel dan (tijdens kantooruren) naar 024 350 3532 of stuur een e-mail naar info@techwatch.nl.