AutomotiveNL vraagt Verhagen jaarlijks 125 miljoen euro bij te passen

René Raaijmakers
26 januari 2012

De omzet in de Nederlandse automotive-industrie kan stijgen van de huidige zeventien miljard naar 24 miljard euro in 2020. Bij die groei past de ambitie om het aantal arbeidsplaatsen in de sector op te krikken naar 55 duizend, een groei van tienduizend. Het aantal banen op de automotivecampus in Helmond zelf zal groeien van driehonderd naar duizend in 2016. TUE-hoogleraar Maarten Steinbuch wil ook de Engelse postdocopleiding Automotive Systems Design verhuizen naar Helmond. Daarbij gaat het om dertig mensen, met in de toekomst zo‘n vijftien instromers per jaar.

Tijdens de officiële opening van AutomotiveNL hield de nieuwe directeur Paul Krieckaert minister Verhagen voor welke investering past bij deze plannen. ’In Nederland genereren we in de automotive-industrie gemiddeld uit elke in R&D gestoken euro voor vier euro aan nieuwe omzet. Dat wil zeggen dat we met onze uitdaging van één miljard euro groei per jaar 250 miljoen euro per jaar zouden moeten besteden aan R&D.‘

Tijdens de officiële opening van AutomotiveNL waren diverse researchprojecten te bewonderen, zoals racen op batterijen.

Krieckaert verwacht van het kabinet dat het de helft van dat geld zal bijpassen. De directeur gaf wel toe dat zijn achterban nog geen volledig commitment heeft gegeven. ’Eerlijk gezegd zijn we pas bij 66 miljoen‘, zei hij. ’Maar wij gaan onder onze leden nog flink collecteren en kijken of ze daar wat bij kunnen doen, zodat de minister daar straks 125 miljoen bij kan leggen.‘

Tienduizend banen erbij in zeven jaar betekent volgens Krieckaert vierduizend nieuwe banen per jaar. ’Want ondanks alle berichten in de media gaan er nog steeds mensen met pensioen.‘