Automotive Campus slaat weg in richting privatisering

Nieke Roos
21 januari 2021

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond hebben een belangrijke stap gezet in de privatisering van de Automotive Campus. Ze hebben een intentieovereenkomst getekend om de campus over te dragen aan de derde eigenaar, bouwbedrijf Van de Ven, en een nieuwe partner, Ramphastos Real Estate Investments van Marcel Boekhoorn. Een aantal zaken moet nog nader worden uitgewerkt, waaronder de samenwerking, toekomstvisie, de afspraken over de verkoop van de grond en de financiering. De daadwerkelijke verkoop zal naar verwachting voor de zomer worden afgerond.

De Automotive Campus komt in handen van Van de Ven en Ramphastos.

De overheid en Van de Ven hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Automotive Campus. De provincie en gemeente Helmond zijn van mening dat verdere groei beter en sneller kan worden gefaciliteerd door een private partij. De verkoop aan Van de Ven en Ramphastos – tevens eigenaar van de High Tech Campus in Eindhoven – biedt een solide toekomst, is de verwachting.

‘De verdere ontwikkeling van de Automotive Campus is belangrijk voor Helmond’, zegt de Helmondse wethouder Serge van de Brug van Economie en Innovatie, Arbeidsmarkt en Financiën. ‘Niet alleen voor werkgelegenheid, maar ook voor de auto-industrie – met bewoners als Altran, Dens en Lightyear. We laten niet helemaal los, maar blijven samen de campus besturen.’