Audi-werknemers gebruiken gebaren om met cobot te communiceren

Alexander Pil
31 maart 2017

Bij Audi Brussel werden deze week de resultaten voorgesteld van het Imec.icon Claxon-project dat onderzocht hoe mensen kunnen samenwerken met de nieuwste generatie industriële robots. Het project resulteerde in een collaboratieve robot (cobot), Walt, die tussen de Audi-arbeiders staat en echte interactie (via gebaren) tussen mens en machine mogelijk maakt. Alle betrokkenen – en niet in het minst de arbeiders zelf – reageerden enthousiast op de mogelijkheden die deze technologie biedt.

Sinds de jaren ’70 is het gebruik van robots in zware industrietakken (zoals de auto-industrie) een courant verschijnsel. Om ongelukken te vermijden, worden deze robots in principe zorgvuldig afgeschermd van de mensen in hun directe omgeving. De voorbije maanden liep echter een project waarbij industriële robots en arbeiders van Audi Brussel voor het eerst op een veilige manier konden samenwerken – in één gemeenschappelijke ruimte, zonder veiligheidskooi.

Het Imec.icon Claxon-project bekeek aan welke technische en sociale voorwaarden een industriële robot moet voldoen om op een veilige manier tussen mensen te kunnen functioneren. Door de zwaaiarmen van cobots uit te rusten met flexibele gewrichten kan bijvoorbeeld worden vermeden dat ze een arbeider verwonden in het geval van een botsing. Maar dat gaat dan weer ten koste van hun accuraatheid. Daarom ontwikkelden de projectpartners nieuwe software die de veiligheid van de arbeiders ondersteunt en tegelijkertijd de precisie van cobots met 60 procent verhoogt.

Ook de kennisoverdracht en communicatie tussen mens en cobot kwam tijdens het project uitgebreid aan bod. Zo werd technologie ontwikkeld die operators toelaat een complexe taak te demonstreren, waarna die taak op een flexibele manier door de cobot kan worden uitgevoerd. Bovendien werd er ingezet op het gebruik van gebaren om met de cobot te communiceren.

‘Veiligheid en precisie zijn belangrijke voorwaarden om cobots in de industrie te introduceren’, aldus An Jacobs van Imec en de VUB. ‘Daarnaast besteedden we echter ook veel aandacht aan de menselijke kant van het verhaal: hoe willen mensen concreet door cobots worden ondersteund? En hoe pakken we dat dan het beste aan? Door middel van proeftuinonderzoek hebben we uitgebreid getest wat werkt en wat niet – met echte prototypes en echte operators in een echte productieomgeving.’

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!

‘Midden in onze fabriek – en tussen onze productie-arbeiders – staat nu een eerste volledig operationele cobot die probleemloos samenwerkt met zijn menselijke collega’s’, vertelt Patrick Danau, algemeen directeur Audi Brussel. ‘De cobot is uitgerust met verschillende sensoren zoals warmtesensoren en diepte- en kleurencamera’s waardoor hij de operators rond zich, en zijn ruimere omgeving, in detail kan observeren. Dankzij technologie die gebaseerd is op deep learning, aangeleverd door Robovision, is deze cobot in staat om de gezichten te herkennen van de arbeiders met wie hij samenwerkt; arbeiders die hem trouwens door middel van handgebaren makkelijk en snel instructies kunnen geven, aangepast aan het automodel dat er op dat ogenblik op de productielijn aankomt. De cobot heeft bovendien ook een eigen gezicht dat hij gebruikt om met de arbeiders te communiceren; om bijvoorbeeld duidelijk te maken dat hij een instructie begrepen heeft.’

Robovision-directeur Jonathan Berte vult aan: ‘Het ingenieuze aan deep learning is dat de robots zelf de werkelijkheid interpreteren en kiezen wat belangrijk is, dit is niet langer een taak van de software-ingenieur, dit zal voor een enorme wereldwijde omwenteling zorgen.’