ASML en Vanderlande helpen beginnende maakbedrijven op weg

Alexander Pil
6 april 2016

Vorige week was de aftrap van het Make Next Platform. Dit samenwerkingsverband biedt de toekomstige generatie maakbedrijven toegang tot de netwerken, kennis en expertise van de toonaangevende Nederlandse maakbedrijven ASML, Huisman en Vanderlande. Het Make Next Platform is bedoeld om technologie, kennis en business ervaringen te delen, best practices uit te wisselen, jonge maakbedrijven te coachen en te helpen in hun ontwikkeling naar wereldspelers. De mix van ervaring, kennis en nieuwe ideeën vergroot ieders innovatievermogen en creëert interessante dwarsverbanden.

‘De maakindustrie is belangrijk voor onze economie. Een paar jaar geleden dacht men nog dat Nederland zich geheel zou moeten richten op de diensten- en financiële sectoren, maar nu is er terecht veel aandacht voor onze maakindustrie’, schrijft het Make Next Platform. ‘Vooral de innovatieve, zelfscheppende maakbedrijven, oftewel oems, creëren kansen. Zelfscheppende maakbedrijven realiseren meer toegevoegde waarde en staan sterker in de keten doordat ze eindoplossingen aan de klant leveren. Traditioneel is de productiviteitsstijging in deze industrie veel sterker dan in de bouw- of dienstensector. Voor jonge, innovatieve maakbedrijven is het echter niet eenvoudig om door te groeien. Innovatie vergt investeringen in r&d maar ook durf en talent. Samenwerking met sterke partners en open innovatie zijn hierbij cruciaal.’ Drie toonaangevende bedrijven van de Nederlandse maakindustrie gaan nu, samen met de Stichting Technology Rating (STR), de meest veelbelovende jonge, zelfscheppende maakbedrijven helpen om door te groeien.