Ansi werkt aan standaardisatie ai en machine learning

Pieter Edelman
4 september 2017

Het Amerikaanse Ansi-normalisatie-instituut wil dat er standaarden komen rond kunstmatige intelligentie. Dat hebben ze voorgesteld bij de Iso en het IEC. In Nederland is Nen hierom een consultatie gestart naar de wenselijkheid van deze standaarden.

Ansi ziet de noodzaak aan standaardisatie door de sterke opkomst van machine learning en ai de afgelopen jaren, en vooral ook de brede reeks sectoren waarin ze hun toepassing vinden. Het eerste Amerikaanse standaardisatievoorstel heeft betrekking op terminologie en concepten, zodat iedereen dezelfde taal spreekt en het makkelijker wordt om informatie uit te wisselen. Het andere voorstel gaat over een raamwerk om onderlinge afstemming tussen systemen praktisch mogelijk te maken. Dit voorstel gaat ook in op op maatschappelijke zorgen die er spelen ten aanzien van ai.