‘Als het veilig kan, moet je het veilig doen’

Nog niet iedereen lijkt machineveiligheid hoog in het vaandel te hebben staan. De gecertificeerde afstandsbedieningen van Tele Radio verlagen de drempel.

Alexander Pil
16 maart 2022

Waar kun je het beste gaan staan als een machine een potentieel gevaarlijke manoeuvre maakt? Juist, op een veilig afstandje. Maar hoe hou je dan toch de controle over het systeem? Dat kan met de gecertificeerde afstandsbedieningen van Tele Radio. ‘Controle op afstand geeft je bovendien meer overzicht’, zegt Perry de Graef, accountmanager bij het Zweedse bedrijf. ‘Zo kun je bijvoorbeeld uit je vrachtwagen stappen en hem op afstand bedienen. Geen dode hoeken meer, want je kunt rond de truck lopen en zelf fietsers en voetgangers aan de kant sturen.’

Tele Radio machineveiligheid
Controle op afstand geeft meer overzicht.

Ondanks alle mogelijke gevaren en risico’s constateert De Graef dat machineveiligheid bij sommige partijen nog een ondergeschoven kindje is. ‘Vaak is dat gewoon onbekendheid. ‘We doen het altijd zo, dus het zal wel goed zijn’, hoor je dan.’ De Graef neemt daar geen genoegen mee. ‘Als het veilig kan, moet je het veilig doen’, stelt hij resoluut.

Soms is er niet eens een risicoanalyse uitgevoerd. ‘We helpen dat soort klanten op weg en adviseren ze graag, maar we zijn geen machineveiligheidsspecialisten’, zegt De Graef. ‘Bovendien is het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de machinebouwer om een veilig systeem in de markt te zetten.’

Hartslag

De Tele Radio-zenders worden vaak toegepast op risicovolle plekken. Dan moet de gebruiker op de veiligheid van het systeem kunnen vertrouwen. In een noodgeval moet de noodstop doen waarvoor hij ontworpen is: de applicatie stilzetten. De betrouwbaarheid van de noodstop wordt weergegeven in verschillende officieel vastgelegde veiligheidsniveau. Een PL d-certificering is voor Tele Radio de ondergrens.

Tele Radio is goed vertegenwoordigd in de markt voor bovenloopkranen. De Machinerichtlijn schrijft voor dat dergelijke systemen een PL d-certificering moeten hebben. ‘Maar in de Machinerichtlijn zitten wat onduidelijkheden’, weet De Graef. ‘Zo staat erin dat voor een PL d-systeem een constante verbinding vereist is. De meeste mensen interpreteren dat als een bedrade verbinding, maar dat hoeft niet. Onze afstandsbediening zenden een frequentie uit. Als de ontvanger die heartbeat niet meer ontvangt, bijvoorbeeld omdat de zender buiten bereik komt of de noodstop is ingedrukt, schakelt hij automatisch uit. Dat is net zo goed een constante verbinding.’

Tele Radio kan met zijn afstandsbedieningen een donut-range creëren.

Extra interessant is de donut-range die Tele Radio met zijn afstandsbedieningen kan creëren. De industriële systemen hebben een groot bereik. In het kader van de veiligheid is het echter belangrijk om hier grenzen aan te stellen. ‘De donut-functie is zo geprogrammeerd dat er een minimale en een maximale afstand is waarbinnen de zender mag werken. Als je te dicht bij de machine staat, kun je hem niet aanzetten. Of hij stopt als je binnen die gevarenzone komt. En als je met de controller buiten het ingestelde bereik stapt, schakelt het systeem ook veilig af. Te veel afstand tussen de operator en de machine kan immers leiden tot beperkt zicht en dus veiligheidsrisico’s met zich meebrengen’, legt De Graef uit. ‘Zo’n donut geeft je nog meer veiligheid, bovenop de certificering.’

De Graef sluit af: ‘Over het algemeen kun je stellen dat bedrijven niet in eerste instantie aan veiligheid denken als ze een product van ons willen aanschaffen. Vaak is het gemak de aankooptrigger. Maar door onze producten aan te schaffen, wordt de veiligheid binnen het bedrijf wel automatisch een stuk veiliger. Er is afstand tot potentieel gevaarlijke situaties en al onze producten zijn gecertificeerd, waardoor er al een minimaal veiligheidscriterium wordt gegarandeerd. Ze kopen dus in eerste instantie gemak en efficiency, maar krijgen er een bonus bij: veiligheid.’

Dit artikel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Tele Radio.