Alle seinen op groen voor wtb-bachelor VU

Alexander Pil
19 september 2018

De weg is volledig geëffend voor een bachelor Mechanical Engineering aan de de Vrije Universiteit. De werktuigbouwkundeopleiding die wordt verzorgd door de VU en Universiteit Twente stuitte de afgelopen weken op de nodige bezwaren. Nu die zijn weggenomen, kunnen geïnteresseerden zich vanaf 1 oktober inschrijven voor de nieuwe wtb-studie.

Vanaf collegejaar 2019-2020 volgen tweehonderd studenten een bachelor werktuigbouwkunde in Amsterdam. Foto: Steven Lek

De bacheloropleiding ambieert om volgend jaar te starten met tweehonderd studenten. Die volgen hun colleges in Amsterdam en reizen een keer in de twee weken naar Twente voor hun practicum. Omdat de VU geen technische hoogleraren heeft, is het aan Twentse professoren om het curriculum vorm te geven. Dat betekent extra reistijd en een bak meer werk voor deze groep. De Uraad, het medezeggenschapsorgaan van de UT, liet zich daarom kritisch uit over de toename van de werkdruk, die toch al hoog ligt onder Twentse hoogleraren. De initiatiefnemers hebben hun plannen aangepast, een aantal zekerheden ingebouwd en zo dit pijnpunt weggemasseerd.

Een tweede bezwaar van de Uraad was de bekostiging van het onderzoek. Wetenschappers moeten steeds meer aan de bak om subsidies en financiering binnen te halen voor hun onderzoek. Het adviesorgaan vroeg zich af of de hoogleraren met die hogere werkdruk wel voldoende tijd over hebben voor deze taken. Ook die zorgen zijn weggenomen tijdens een ingelaste raadsvergadering vorige week.

Met de nieuwe opleiding willen de VU en UT hun steentje bijdragen om het tekort aan afgestudeerde technici te verkleinen. Omdat het een Engelstalige opleiding wordt, bestaat echter het gevaar dat er veel buitenlandse studenten op af komen, en dat doel niet wordt gehaald. Bij de bespreking van de plannen stelde de VU daarom de harde voorwaarde dat 65 procent van de studenten Nederlands zijn. Daaraan is gehoor gegeven, waardoor nu alle seinen op groen staan.

Een Amsterdamse wtb-bachelor is hard nodig. Onderzoek wijst namelijk uit dat in Noord-Holland de helft minder scholieren kiest voor een technische opleiding dan in regio’s met een technische universiteit, terwijl een even groot percentagescholieren het vwo verlaat met een technisch profiel. De nieuwe opleiding gaat gebruikmaken van innovatieve onderwijsvormen, zodat het een aanvullend programma is op het huidige aanbod in Nederland. UT en VU werken de mogelijkheden hiervoor momenteel samen uit.