Agrifoodtech-platform gaat zelfstandig verder

Alexander Pil
17 december 2018

Ondernemersvereniging FME en landbouworganisatie LTO Nederland zetten het Agrifoodtech-platform door. Het platform is in 2015 van start gegaan als een driejarig programma met financiering vanuit de overheid. Deze week is besloten dat het platform zelfstandig verder gaat.

Ook andere partners, zoals 4TU en de Groene Tafel, blijven graag betrokken bij het platform. Partijen zullen maatschappelijk verantwoord innoveren in de agrifood nog sterker onder de aandacht brengen en doorgaan met het organiseren van events en activiteiten.

Het platform gaat zich ook hard maken voor innovaties die veelbelovend zijn, maar die nog niet ver genoeg zijn om te worden geïmplementeerd in de markt. Het platform helpt om de innovatie op korte termijn gereed te krijgen, zodat de boer, tuinder of levensmiddelenfabrikant ze zo snel mogelijk kan gebruiken.