AE-sensor monitort watervervuiling in olie

Alexander Pil
14 oktober 2013

Monitoring van oliekwaliteit is een belangrijk hulpmiddel om de standtijd van smeer- en hydrauliekolie zo lang mogelijk te benutten. Een van de grootste problemen is vocht. Tot op heden wordt ter controle bijna altijd een olie-analyse gedaan. Dit is niet alleen een kostbare analyse, maar moet regelmatig worden herhaald. Bovendien duurt het altijd een aantal dagen voor de uitkomsten bekend zijn.

Nieuw in het programma van AE Sensors is een Wio-sensor, een component dat continu het vochtgehalte van de in de olie opgeloste hoeveelheid water meet en dit aangeeft via een analoog signaal in een percentage van het verzadigingspunt. Het gaat dus om opgelost water, niet om vrij voorkomend water. Omdat dit een continue meting is met een responstijd van minder dan dertig seconden, is hier een directe alarmering mee mogelijk waarbij een grote schade kan worden voorkomen en waarbij een besparing op onderzoekskosten op langere termijn mogelijk is, aldus AE Sensors.

De sensor is verkrijgbaar met verschillende aansluitboxen, met analoge, alarmschakel- of seriële uitgangen. Toepassing van deze sensoren is speciaal geschikt voor dieselmotoren, turbines, keerkoppelingen, tandwielkasten en hydraulische aandrijvingen.