Adviescommissie verdeling 3,5 GHz band van start

Alexander Pil
19 december 2021

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Blok van Economische Zaken en Klimaat voor het instellen van een externe en onafhankelijke commissie om het kabinet uiterlijk 1 mei 2022 te adviseren over de verdeling van de 3,5 Gigahertz-frequentieband. Door digitalisering neemt het dataverkeer sterk toe en is de aanleg van nieuwe netwerken zoals 5G essentieel voor consumenten en bedrijven. Hiervoor zijn radiofrequenties nodig, zoals in de 3,5 GHz-band. Een deel van deze band is echter al in gebruik, bijvoorbeeld voor satellietnoodcommunicatie. De commissie gaat op zoek naar een oplossing voor deze uiteenlopende belangen.

Het kabinet zoekt een oplossing waarmee de schotels voor satellietnoodcommunicatie in het Friese Burum niet de uitrol van 5G dwarsbomen.

Nederland heeft een Europese verplichting om de 3,5 GHz-frequentieband zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor landelijke mobiele communicatie ten behoeve van het aanbieden van 5G-technologie. Daarvoor heeft het kabinet een veiling in voorbereiding. Tegelijkertijd gebruikt een satellietbedrijf vanuit het Friese Burum nu nog enkele van deze frequenties om noodcommunicatie van schepen op zee mogelijk te maken.

Blok: ‘Digitalisering is van groot belang voor onze maatschappij. Extern onderzoek heeft uitgewezen dat 5G en noodcommunicatie voor schepen elkaar verstoren en niet samengaan op dezelfde frequenties in de 3,5 GHz band. Daarom laat het kabinet zich onafhankelijk en extern adviseren om recht te doen aan beide belangen. De belanghebbenden zijn geraadpleegd over de taak van deze commissie.’

Op basis van het advies stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een nieuw wijzigingsbesluit van het zogenoemde Nationaal Frequentieplan op. Het gewijzigde plan kan naar verwachting op 1 oktober 2022 in werking treden. Daarna wordt, om te voldoen aan de Europese verplichting, zo snel mogelijk de frequentieruimte in de 3,5 GHz-band geveild voor landelijke mobiele communicatie zoals 5G.