65 organisaties lanceren Nederlandse AI Coalitie

Jessica Vermeer
10 oktober 2019

Meer dan 65 bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen hebben op 8 oktober de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) gelanceerd. De partijen willen dat Nederland een speler van formaat wordt op het gebied van artificiële intelligentie. Tot de deelnemers behoren Albert Heijn, Booking, Google, IBM, KLM, KPN, Microsoft, Philips, Shell, TNO en Unilever.

De lancering van NL AIC viel samen met de presentatie door de overheid van het Strategische Actieplan AI (SAPAI). Dit plan is gericht op het benutten van de kansen in ai en omvat onder meer financiering voor onderzoekers en ondernemers. Het gaat ook in op essentiële randvoorwaarden voor succesvolle toepassing van ai, zoals scholing, datagebruik, digitale infrastructuur en de bescherming van burgerrechten.

In 2019 steekt het kabinet 64 miljoen euro in ai. De ambitie is om dit publieke deel te verdubbelen en samen met bedrijven en kennisinstellingen te komen tot concrete toepassingen. De publiek-private coalitie streeft naar een totale investering van twee miljard euro in zeven jaar.

NL AIC wil onder meer één nationaal kennis- en innovatienetwerk vormen dat alle ai-initiatieven van bedrijven en onderzoekscentra verbindt. Er zou budget moeten komen voor zo’n vierhonderd extra onderzoekers en voor projecten op terreinen waar Nederland zich internationaal kan onderscheiden. Verder is er een plan om een Europees topcentrum voor ai-onderzoek naar Nederland te halen.

Uitgangspunt van de strategie is respect voor mensenrechten. De partijen bekijken bijvoorbeeld hoe discriminatie in ai valt te voorkomen. Volgens de coalitie kunnen juist Nederland en de EU zich onderscheiden met een aanpak waarbij publieke waarden, grondrechten en de menselijke kant van ai een prominente plek innemen.