5Groningen gaat nog zeker twee jaar door

Alexander Pil
4 mei 2021

De 5G-proeftuin van 5Groningen wordt met twee jaar verlengd. De elf partners van het project hebben een convenant ondertekend waarmee zij aangeven zich ook in de komende twee jaar te verbinden aan 5Groningen. Ook de samenwerking met de European Space Agency (Esa) wordt voortgezet.

Peter Rake (rechts) over 5Groningen: ‘We willen de komende periode nog meer de verbinding zoeken met innovatiehubs, gemeenten en overige partners.’

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een bijdrage van ruim 700 duizend euro toegekend aan de 5G proeftuin. Economic Board Groningen en Nationaal Programma Groningen dragen elk een half miljoen bij voor de continuering van het 5Groningen-programma in 2021-2022. Het Nationaal Programma Groningen stelt daarnaast 700 duizend euro subsidiegeld beschikbaar voor mkb-ondernemers in de provincie Groningen die innovaties met 5G testen in de 5G-proeftuin. Hiermee geven de diverse partners aan dat zij willen blijven investeren in een sterk kennis- en innovatieklimaat voor Noord-Nederland.

De proeftuin van 5Groningen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een faciliteit waar meer dan dertig pilotprojecten met innovaties in combinatie met 5G zijn uitgevoerd en vijftien mkb-bedrijven innovatiesubsidie hebben ontvangen. Voorbeelden zijn: een innovatieve noodknop waarmee met behulp van 5G-technologie altijd en overal hulp kan worden ingeroepen, sensoren die realtime waterkwaliteit meten en nieuwe technologieën die worden ingezet voor precisielandbouw. Daarnaast zijn er samen met partners tientallen masterclasses en seminars georganiseerd en hebben ruim driehonderd studenten, voor een groot deel via de Digital Society Hub van de Hanzehogeschool, een 5G-gerelateerde opdracht gedaan.

De komende twee jaar wordt ingezet op het verbeteren, het verbreden en nog meer verbinden van de 5G-proeftuin. De samenwerking met andere innovatieclusters, mbo-instellingen en instanties in het publieke domein wordt hierbij geïntensiveerd. De horizon wordt verbreed van het aardbevingsgebied naar de gehele provincie Groningen. De ambitie is om daarbij een blijvende bijdrage aan het ecosysteem van digitalisering in Noord-Nederland te leveren, met de opgebouwde expertise rond innovaties met 5G.

Peter Rake, programmamanager bij 5Groningen, is blij met het vertrouwen van de partners en de continuering van 5Groningen: ‘We willen de komende periode nog meer de verbinding zoeken met innovatiehubs, gemeenten en overige partners, zodat we samen de innovaties op het gebied van digitalisering versterken en het bedrijfsleven in de regio optimaal kunnen bedienen. Ons doel is om een blijvende impact te realiseren. Niet alleen in het aardbevingsgebied, maar in de gehele provincie Groningen.’