‘40 procent industriële mkb’s innoveert digitaal’

Alexander Pil
5 december 2019

Niet de technologie, maar de mindset vormt de grootste uitdaging bij digitale transformatie. Een bedrijf dat wil digitaliseren, moet tijd en middelen hebben, maar eerst en vooral mensen meekrijgen. Dat laatste lukt beter met concrete pilotprojecten dan met spraakmakende voorbeelden uit Silicon Valley. Dat blijkt uit een onderzoek van Agoria naar de digitale maturiteit van de industriële mkb’s in België. Uit de studie blijkt alvast een rechtstreeks verband tussen de manier van werken en denken, de cultuur en de mate waarin digitale projecten succesvol zijn.

‘Eerdere onderzoeken over digitalisering in bedrijven zijn meestal geschreven op maat van ofwel grote ondernemingen, ofwel digitale startups. Dat is jammer, want mkb’s zorgen voor maar liefst 70 procent van de tewerkstelling in de Belgische private sector, en ook zij hebben heel wat te winnen bij slimme digitalisering’, zegt Danny Goderis, manager digitaal bij Agoria. Daarom heeft Agoria voor het eerst de digitalisering van de industriële mkb’s in beeld gebracht via een bevraging bij vierhonderd bedrijven.

Het goede nieuws: 83 procent van de Belgische industriële mkb’ers ziet digitalisering als een opportuniteit. Dat contrasteert echter met hoe ze de impact van de digitale ontwikkeling op hun sector inschatten. 44 procent is ervan overtuigd dat de impact groot zal zijn, maar nog net iets meer denkt dat de impact eerder beperkt zal blijven. Bij de helft van de bedrijven is er dus geen gevoel van urgentie aanwezig en dat houdt een risico in. Stelt Agoria.

De bedrijven werden bevraagd over de digitalisering van hun bedrijfsprocessen, de digitale innovatie en de digitale bedrijfscultuur. Een paar opvallende cijfers:

Acht op de tien bedrijven zijn vandaag al bezig met de digitalisering van hun bedrijfsprocessen. De focus ligt daarbij vooral op papierloos werken met gebruik van een eigen it-infrastructuur. Ondanks de grote activiteit zegt minder dan een op de drie bedrijven dat dit al goed op punt staat. Hier is dus nog een enorm potentieel. Het is opvallend dat bijna altijd de digitalisering begint in één bepaalde afdeling en bij succes doorstroomt in het bedrijf. Ook is duidelijk dat de digitalisering van de productie trager verloopt dan bij de businessprocessen. Van de industriële mkb’s verzamelt 58 procent data, beschikt 74 procent over een erp-systeem en 50 procent over een crm-systeem. Het bewustzijn dat de bedrijfsvoering moet beschermd worden tegen cyberaanvallen is gevoelig toegenomen. Bijna 70 procent heeft een of meerdere cybersecurityproject(en).

Wat digitale innovatie betreft, zijn de Belgische industriële mkb’s veel minder actief. Slechts vier op de tien heeft al stappen gezet richting de digitalisering van het aanbod. Vooral bedrijven met diensten nemen hier het voortouw. De helft van de dienstenbedrijven investeert in innovatie van hun aanbod aan klanten. De studie bevestigt hiermee de Europese trend dat maakbedrijven significant trager digitale technologie omarmen dan dienstenbedrijven. Bij slechts een derde van de maakbedrijven staat digitale innovatie op de radar, met bijvoorbeeld monitoring op afstand van producten via iot-technologie. Slechts een op de tien experimenteert met artificiële intelligentie of nieuwe (digitale) verdienmodellen.