4 op 5 technische organisaties verwacht tekort technici

Alexander Pil
17 oktober 2018

79 procent van de technische organisaties in Nederland verwacht een tekort aan technici in de komende vijf jaar. Dit blijkt uit de Techbarometer, een onderzoek uitgevoerd door trainingshuis ROVC. De afgelopen vijf jaar heeft bijna een kwart van de organisaties een kwalitatief tekort ervaren (24 procent), 11 procent alleen een kwantitatief. 38 procent heeft met beide tekorten te maken gehad.

Er zijn verschillende oorzaken voor het tekort aan technici. ‘Kijkend naar het kwalitatieve tekort is dat bijvoorbeeld een kennisgebrek door technologische vernieuwing’, zegt ROVC-directeur John Huizing. ‘Een groot deel van het technisch werk vindt plaats achter de computer of met machines. Technici die al langer in het vak zitten zijn een totaal andere werkwijze gewend en hebben niet de passende vaardigheden voor deze ontwikkeling.’

En dat geldt echter niet alleen voor oudere medewerkers. Huizing: ‘Het reguliere onderwijs sluit slecht aan op de praktijk, waardoor technisch personeel niet goed is voorbereid op de werkzaamheden. Ze beschikken niet over de kennis en kunde die het werk vereist.’

Het kwantitatieve tekort is onder meer te wijden aan een slecht imago van de branche. ‘Techniek wordt veelal gezien als een vak waar je vieze handen krijgt, maar techniek is veel meer dan dat’, weet Huizing. ‘Het imago boosten is cruciaal om de tekorten terug te dringen.’

De Techbarometer is hier gratis aan te vragen.