3TU wordt 4TU met toetreding Wageningen

30 mei 2016

Zoals verwacht treedt de Wageningen Universiteit toe tot de 3TU, de federatie van technische universiteiten. Die wordt daarmee omgedoopt tot de 4TU. Het samenwerkingsverband denkt dat er met de toetreding van Wageningen interessante kruisbestuivingen kunnen ontstaan tussen hightech, agro, voedsel en milieu. De eerste gezamenlijke activiteiten moeten volgend jaar van start gaan.

Volgens de federatie is de uitbreiding logisch omdat de vier universiteiten in het Nederlandse wetenschappelijk onderzoeksbeleid veelal dezelfde interesses en benaderingswijzen hebben. Alle vier voeren ze praktijkgericht onderzoek uit en leiden ze ingenieurs. Het viertal heeft in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda ook al een gezamenlijke visie gepresenteerd.