3,5 miljoen extra voor Smart Industry-agenda

Alexander Pil
7 februari 2018

Maandag overhandigde Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van het Team Smart Industry, de Implementatieagenda 2018-2021 aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Dat gebeurde tijdens het Smart Industry Jaarevent in Bussum. ‘Het is een versnellingsagenda’, aldus Dezentjé Hamming over het nieuwe driejarenplan. ‘We willen samen met bedrijven, medewerkers, kennisinstellingen en de overheid een sprint trekken naar de digitale toekomst.’

De agenda bevat vijf actielijnen die ervoor moeten zorgen dat die versnelling tot stand komt. Ten eerste de oprichting van een assessmentprogramma en expertisecentrum waarin bedrijven meer en gerichter aan de slag kunnen met Smart Industry. ‘We gaan verder regionale Smart Industry Hubs opzetten zodat we dichter bij de ondernemers komen om hen verder te helpen met de digitaliseringsslag’, vertelt Dezentjé Hamming. De derde actielijn is de ontwikkeling van nieuwe kennis door middel van een nieuwe Smart Industry-roadmap. ‘Ook starten we een programma rond mensgerichte technologie waarin mensen worden ondersteund met nieuwe technologie en vertalen we ieder Fieldlab tot een Skillslab om een leven lang leren te faciliteren. Goede techproof opleidingen zijn hard nodig. Voor 2030 hebben we 120 duizend nieuwe medewerkers nodig, 50 duizend door groei van de industrie en 70 duizend door pensioenen.’ Ten slotte gaat er een programma van start over het delen van data, waarin de programma’s cybersecurity en data value centre worden uitgevoerd.

De afgelopen jaren zijn 32 Fieldlabs opgericht waarin in totaal 165 miljoen euro is geïnvesteerd.

Staatssecretaris Keijzer steunt de Implementatieagenda en stelt dat ze met de betrokken departementen bezig is om alle initiatieven op het gebied van digitalisering te bundelen. ‘Een strik eromheen’, verwoordt Keijzer het in Bussum. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze: ‘De Implementatieagenda Smart Industry dient bij te dragen aan meer economische groei, meer werkgelegenheid en minder gebruik van energie en grondstoffen door de industrie. Binnen dat kader zijn mijn prioriteiten: zorg dat het mkb versnelt en op grote schaal aan de slag gaat met Smart Industry, zorg dat de medewerkers van bedrijven goed aangehaakt blijven op de nieuwste ontwikkelingen door te investeren in kennis en vaardigheden, en zorg dat bedrijven veilig en effectief data kunnen delen. Naast de investeringen uit het brede instrumentarium investeer ik dit jaar 3,5 miljoen euro in Smart Industry.’ Het grootste deel daarvan (2,8 miljoen) gaat naar de oprichting van de regionale Smart Industry Hubs, waarbij Keijzer verwacht dat de regio’s ‘minimaal hetzelfde bedrag inleggen’.

Tijdens het Smart Industry Jaarevent keek Dezentjé Hamming ook terug op de afgelopen drie jaar. ‘Het grootste succes is dat we meer awareness hebben weten te creëren bij bedrijven’, vindt ze. ‘Veel ondernemers hebben nu goed op hun netvlies dat ze voortdurend moeten bekijken wat de digitalisering voor hun businesscase betekent. Als je als een mkb’er inzet op de digitalisering kan hij zijn omzet met 20 procent laten groeien.’ Meer meetbaar meldt ze dat er inmiddels 32 Fieldlabs zijn opgericht waarin in totaal 165 miljoen euro is geïnvesteerd, 40 procent door het bedrijfsleven en 60 procent door kennisinstellingen en de overheid. ‘En dat gaat van agro tot offshore, en alles er tussenin.’