3 miljoen voor verhuizers naar High Tech Systems Park

Nieke Roos
1 december 2015

Via de Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel (HMO) stelt de provincie Overijssel drie miljoen euro ter beschikking om bedrijven naar het High Tech Systems Park te krijgen. Met het potje wil HMO hun vestiging op de Hengelose campus versnellen, bijvoorbeeld door hun huidige panden over te nemen voor herontwikkeling zodat zij zelf kunnen investeren in nieuwbouw op het Thales-terrein. Het geld is afkomstig uit de vierde en laatste investeringstranche van de Innovatiedriehoek Twente.