3 miljoen onderzoekssubsidie voor hogescholen Oost-Nederland

Alexander Pil
10 november 2021

De Oost-Nederlandse hogescholen Saxion, Windesheim, Han en Hanzehogeschool ontvangen samen drie miljoen euro aan Sprong-subsidie voor het versterken van de infrastructuur van praktijkgericht onderzoek naar digitalisering in de maakindustrie, technologische innovaties in de zorg en decentrale waterstof. Het is de derde keer dat Regieorgaan Sai de Sprong-subsidie toekent. Met Sprong stimuleert de organisatie de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen.

Een van de onderzoeksgroepen doet onderzoek naar digitaal gedreven productie. Hogescholen Saxion en Windesheim en het expertisecentrum TechForFuture helpen ondernemers in samenwerking met zes kernpartners om hun productieproces te digitaliseren en robotiseren. Om dat te bereiken gaan de lectoraten Industriële Automatisering & Robotica van Windesheim en Ambient Intelligence en Mechatronica van Saxion ondernemers helpen om de uitdagingen rondom digitalisering te volbrengen.

Een samenwerking tussen Saxion, Hanzehogeschool, zorg- en welzijnsorganisaties, overheid en mkb maakt werk van innovatie in de gezondheidszorg. Doel is daarmee een bijdrage te leveren aan vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Jan Jukema, lector Verpleegkunde bij Saxion: ‘Met dit project maken we technologische innovaties geschikt en toegankelijk voor mensen met een lagere sociaaleconomische status in de regio’s Noord- en Oost-Nederland. Zo gaan we hun gezondheid en welzijn bevorderen.’ Ook Hilbrand Oldenhuis, lector Personalised Digital Health bij de Hanzehogeschool is enthousiast: ‘Met deze subsidie kunnen wij onze krachten bundelen en samen met de doelgroep een onderzoeksomgeving creëren die bijdraagt aan echt waardevolle technologische innovaties binnen gezondheid en welzijn.’

‘Voor ons project vormt de energietransitie en vraag vanuit een groeiende groep technologiebedrijven in Oost-Nederland de basis voor het onderzoekstraject naar decentrale waterstof’, zegt Richard van Leeuwen, lector Duurzame Energievoorziening bij Saxion. Han en Saxion willen samen met bedrijven en kennisinstellingen in de regio Oost-Nederland doorgroeien naar een sterke onderzoeksgroep met voldoende kritische massa om ook in Europa gezien te worden.