25 miljoen euro voor duurzame innovaties luchtvaart

Alexander Pil
28 september 2021

Een breed Europees samenwerkingsverband, gecoördineerd door Royal Schiphol Group, ontwikkelt de komende vier jaar innovaties om de transitie naar duurzaam vervoer en verduurzaming op luchthavens te versnellen. TNO is als expert op het gebied van duurzame logistiek en groene infrastructuur partner in dit consortium. De samenwerking onder de naam Tulips is een Europees consortium waarin luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, sectorpartners en kennisinstituten participeren. Vorige week werden de handtekeningen gezet waarmee Tulips formeel van start ging. De Europese Commissie ondersteunt het consortium met 25 miljoen euro in het kader van de Europese Green Deal.

Schiphol investeert in vergroening van het vliegveld. Foto: Schiphol

Het samenwerkingsverband van 29 internationale partners gaat bijdragen aan klimaatneutrale en afvalvrije luchthavens in 2030 en klimaatneutrale luchtvaart in 2050. Er wordt toegewerkt naar zeventien verschillende demonstraties die op Amsterdam Airport Schiphol worden uitgerold. Partnerluchthavens Oslo, Turijn en Larnaka gaan ook een deel van de innovaties implementeren, zodat duidelijk wordt in hoeverre ze in verschillende scenario’s kunnen bijdragen aan de Europese klimaatdoelstellingen.

TNO is betrokken bij verschillende demonstraties: binnen multimodaal transport wordt onderzocht hoe elektrische trucks het vervoer van goederen kunnen vergroenen. Een te ontwikkelen platform met realtime data van de trucks en andere bronnen wordt gebruikt voor besluitvorming in de keten. Ook draagt TNO bij aan een app die passagiers inzicht geeft in de milieu-impact van hun reis naar de luchthaven én die helpt bij het kiezen van groenere alternatieven daarvoor.

Daarnaast ondersteunt TNO Schiphol bij de energietransitie naar een groene energie-infrastructuur en duurzame operatie. Hiervoor ontwikkelt TNO een digital twin om verschillende toekomstige scenario’s te simuleren, zodat de luchthaven de juiste integratiestrategie kan kiezen. Ten slotte is TNO betrokken bij het ontwikkelen van een Sustainable Aviation Fuel-keten: ter ondersteuning bij het afwegen van alternatieve brandstoffen en de bijbehorende infrastructuur.